2024 yerel seçimleri için belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla birlikte, AKP'nin tercih ettiği politika ve aday profili incelendiğinde değişimden uzak bir yönelim sergilendiği gözlemlenmektedir.

Belediyelerin performansını değerlendiren eleştiriler arasında, beyaz masa raporlarının partilerle paylaşılmaması ve bölgesel etkinliği artırmaya yönelik politikaların eksikliği bulunmaktadır. Seçim dönemlerinde öne çıkan ancak uygulamada somut sonuçlar vermeyen politikaların, bölgesel sorunların çözümüne etkisi sorgulanmaktadır. Genç nüfusun ve yerelin potansiyelinin göz ardı edilmesi, yerel yönetimlerin gerçek ihtiyaçlara uygun çözümler üretme konusundaki zayıflığını ortaya koymaktadır.

Belediyenin performansına dair şikayetlerin kağıt üzerinde kalması ve bu konuda yapılan dönüşlerin yetersiz olması, yerel yönetimdeki şeffaflık ve hesap verilebilirlik eksikliğini vurgulamaktadır. Kayseri Gençlik Meclisi üyesi olarak 1.5 senedir ihmal edilen ve gerçekleştirilmeyen toplantılar ve belediyenin kadına yönelik şiddeti sadece "aile" içinde değerlendirme eğiliminin yerel seçimlerde güveni kaybettirdiğini fark etmesi gerekiyor.

Seçim dönemine doğru giderken ulaşım sorunları, öğrencilere yönelik hizmetlerin yetersizliği ve şehir hastanesindeki sağlık hizmetleri gibi konulardaki eleştiriler, belediyenin halkın gerçek ihtiyaçlarına etkin çözümler üretme noktasındaki başarısızlıklarını konuşmadan geçemeyiz. Bu eleştirilere ek olarak, belediyenin yerel kültürleri koruma ve tarihi mirası sürdürülebilir şekilde değerlendirme konusundaki yetersizlikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Yerel yönetimlerin demokratik süreçlere daha fazla katılımı teşvik etmesi, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemesi, halkın kentsel sorunlara etkin bir şekilde müdahil olmasını sağlaması önem arz etmektedir. Bu eleştiriler ışığında, seçmenin sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli olarak belediyelerin performansını değerlendirme ve taleplerini iletim hakkına sahip olması gerektiği unutulmamalıdır.

Belediyecilik hizmetlerinin parktan bahçeden daha fazlasını içerdiği gerçeğini kavrayan bir birimin eksikliği, bu farkındalığın seçmenin oy kullanma potansiyelini olumsuz yönde etkileyebileceği ve bu durumun bir krize yol açabileceğinin farkında değiller. Kadrolu olmanın sağladığı güvenceyle sınırlı bir etkinlik gösteren yerel hizmet denetim mekanizmalarının yetersizliği yapısal çözümlerin geliştirilmesini zorlaştırıyor.

Gitgide otoriterleşen ve demokrasinin etkinliğini yitiren Belediyecilik anlayışını düzeltmek için neler yapılabilir?

1.    Denetim ve Gözlem Birimi Oluşturulması:
Belediyeler, hizmetlerin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla bağımsız bir Denetim ve Gözlem Birimi oluşturmalıdır. Bu birim, belediye hizmetlerinin her yönünü kapsayan geniş bir perspektife sahip olmalıdır.

2.    Şeffaflık ve Bilgilendirme Politikalarının Güçlendirilmesi:
 
Belediyeler, yürütülen hizmetler, harcamalar ve projelerle ilgili şeffaf bir politika benimsemeli ve bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bu, yerel yönetimde şeffaflığın artmasına ve seçmenin doğru bilgilendirilmesine yardımcı olacaktır.

3.    Yerel Katılımı Teşvik Etmek:
Yerel yönetimler, vatandaşların belediyecilik hizmetlerine daha fazla katılımını sağlamak amacıyla düzenli toplantılar, kamuoyu anketleri ve geri bildirim mekanizmaları gibi araçları kullanmalıdır.

4.    Eğitim ve Farkındalık Programları:
Seçmenlerin belediyecilik hizmetleri hakkında doğru bilgilere sahip olmalarını sağlamak için eğitim ve farkındalık programları düzenlenmelidir. Bu programlar, hizmetlerin önemini ve karmaşıklığını anlamalarına yardımcı olabilir.

5.    Yerel Medya İşbirliği:
Yerel medya, belediyecilik hizmetlerini tarafsız bir şekilde takip edip raporlama yapmalıdır. Belediyeler, medya ile işbirliği yaparak kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmeye yönelik adımlar atmalıdır.

6.    Performans Değerlendirmesi ve İyileştirme:
Belediyeler, hizmetlerin performansını düzenli olarak değerlendirmeli ve iyileştirme için sürekli çaba sarf etmelidir. Bu, hizmetlerin kalitesini artırarak seçmen memnuniyetini güçlendirebilir.

7.    Gençleri Karar Alma Mekanizmasına Dahil Etmek:
Belediyeler, genç nüfusu daha etkin bir şekilde temsil etmek ve onların görüşlerini almak için gençlik konseyleri veya gençlik temsilcileri gibi mekanizmaları kurmalıdır. Bu, gençlerin belediye hizmetleriyle ilgili karar alma süreçlerine katılımını teşvik eder ve onların perspektifini daha iyi yansıtabilir.

8.    Kent Konseylerinin Kurulması:
Belediyeler, kent konseyleri oluşturarak sivil toplum, iş dünyası, akademisyenler ve diğer paydaşları bir araya getirebilir. Kent konseyleri, kentteki çeşitli kesimlerin temsilini sağlar ve belediyecilik hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapabilir. Bu, katılımcılığı artırarak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kentsel politikaların oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Bu önerilerin uygulanması, yerel yönetimde şeffaflığı artırabilir, vatandaş katılımını teşvik edebilir ve belediyecilik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde denetlenmesine olanak tanıyabilir. Bu, yerel yönetimlerin sorumluluklarını daha etkili bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olabilir ve seçmenin güvenini kazanabilir.