Uzay fizikçisi ya da bir bilim insanı değilim. Ancak bir siyaset bilimci adayı olarak insani kriz durumlarında yanlış bilgi ve dezenformasyonun nasıl yaygılaştığını biliyorum. Özellikle bu dezenformasyondan birisi de 6 Şubat tarihinde ülkemizi yıkıp kavuran 9 saat Aralıkla gerçekleşen Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli depremin Amerikan HAARP gemisinin neden olduğu düşüncesidir. Birçok yazar, sunucu, spiker bu konu hakkında komplo teorilerini dile getirmektedir. Ancak bunu yaparken kitleleri manipüle edici, ve kendi komplo teorisine olan inancı artırmaya yönelik  retorikler kullanıyorlar. Bu yazıda mevcut dezenformasyonları ortaya çıkarmaya çalışacağım. Öncelikle HAARP nedir? ve HAARP’ın depremi tetikleyici özellikleri var mıdır? bunlara bakalım.

Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programı (HAARP), iyonosfer çalışması için dünyanın en yetenekli yüksek güçlü, yüksek frekanslı (HF) vericisidir. Ana araç, 33 dönüme yayılmış ve üst atmosfere ve iyonosfere 3,6 megavat yayabilen 180 HF çapraz dipol antenden oluşan aşamalı bir dizi olan İyonosferik Araştırma Aracıdır (IRI). İletim frekansları 2,7 ila 10 MHz aralığında seçilebilir ve antenler karmaşık bir faz dizisi oluşturduğundan, iletilen ışın birçok şekil alabilir, geniş bir açısal aralıkta taranabilir ve çoklu ışınlar oluşturulabilir. Tesis, 3,6 MW iletim gücüne ulaşmak için her biri altı çift 10 kilovat verici içeren 30 verici sığınağı kullanıyor. İlgili sayfada (https://haarp.gi.alaska.edu/faq).

Sıklıkla sorulanlarda HAARP’ın depremi tetikleyici herhangi bir özelliği olmadığı belirtilmiştir. Uzay fiziği birçok alanda araştırma yapılması gereken zor bir branştır. Dolayısıyla branşı uzay fiziği olmayan veya fizikle ilgilenmeyen insanların HAARP üzerine geliştirdiği söylemler, teoriler ciddiye alınmamalıdır.

Buna ek olarak, birçok bilim adamı HAARP’ın daha önceki depremleri tetiklediğini iddia ediyor.

Pakistan Observer’de 10 Şubat’da Dr. Asıf Channer’in yazdığı bir yazı da ise çarpıcı birkaç varsayım bulunmaktadır. Channer’e göre, Hollanda'nın bazı düşünce kuruluşlarının bölgedeki bu büyük olayları 3 Şubat 2023'ten 3 gün önce kehanet etmesi ve onlara göre bir sonraki aşamanın depremin zamanlaması ve ülke ve bölgenin jeopolitik durumu nedeniyle şüpheler artıyor. Çin, Pakistan, İran, Afganistan, Nepal de bu yüzden iyi hazırlanmaları konusunda uyarıldı.

Şu gerçek de göz ardı edilemez ki söz konusu deprem Ürdün, Lübnan, selvi gibi bölgelerdeki ülkeleri vurdu ama şaşırtıcı bir şekilde İsrail sınırlarına bile dokunmadı.

Channer’in yazısındaki kritik nokta ise şurası,  Türkiye, Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyada mazlum Müslümanların bunaltıcı sesi olan, Müslümanların birliğinin şampiyonu olan ve ABD'nin hedefi olan birkaç Müslüman ülke arasında yer alıyor. Amerikan karşıtı ve Müslüman yanlısı ideolojisi çok nettir ve ABD ve Batı bunun çok iyi farkındadır. (https://pakobserver.net/haarp-technology-trukeye-earthquake-thanatology/  )

Yurt dışındaki birçok bilim adamı HAARP’a atfedilen bu üstün özelliklerin mümkün olmadığını iddia ederken, bazı bilim adamları ise yüksek frekanslı teknolojinin sarsıcı etkilerinin olduğu yönünde kanaat geliştirmektedir.

Görüldüğü üzere HAARP gemisinin Türkiye’deki konumuna ilişkin birçok teori ve söylem bulunmaktadır. Ancak bu söylemlerin ülkemizdeki depremi tetiklediği yönündeki iddiaların hiçbirinin bilimsel bir altyapısı bulunmamaktadır. 

Amerika Türkiye'yi işgale hazırlanıyor! sloganlarıyla daha fazla tıklanma almak için milleti korkutmaya ve kışkırtmaya çalışan, tarihte meydana gelen olayları kronolojik olarak sıralayarak analiz ettiğini iddia eden yazarlardan birisi de Mustafa Güldağıdır. Son zamanlarda paylaşmış olduğu komplo teorilerini 50.000’in üzerindeki takipçilerine empoze etmeye çalışıyor. Herkes bir konu üzerinde bir fikir geliştirebilir biz buna fikir özgürlüğü diyoruz. Ancak, inandığınız, doğrulanmamış bilgilerinizi insanlara “doğru bilgi, kesin bilgi” olarak satmaya çalışmanıza müsaade edemeyiz. İlgili yazarın instagramda paylaşmış olduğu gönderiye buradan ulaşabilirsiniz.(https://www.instagram.com/p/CobysDlNYWb/ )

Sevgili okuyucular, sizlerden ricam doğruluğu ve kesinliği henüz belirlenmemiş, kaynakçası olmayan, literatür taraması içermeyen, birçok olayı kronoloji sırasına dizerek ortaya “analiz” koyduğunu iddia eden, alanı dışarısındaki konularda bir şüphe ve parantez açmaktan fazlasını yapmaya kalkarak insanları manipüle edici yazılardan, kişilerden ve sayfalardan uzak durun.

Kaynakça 
https://haarp.gi.alaska.edu/faq 
https://pakobserver.net/haarp-technology-trukeye-earthquake-thanatology/