Avrupa'nın bugünkü ekonomik gücü, dünün kölelik ticaretine dayanmaktadır.  Bugün dünyayı yönetme güçlerini tam olarak nereden alıyorlar diye kafamızda bir soru işareti oluşursa sömürdükleri uluslardan alıyorlar diyebiliriz. Nasıl yani bir sömürü bu kadar güç elde edilmesine aracılık edebilir mi? Evet edebilir. 

İnka uygarlığı, Güney Amerika'da And dağları bölgesinde yaşamış büyük bir imparatorluktur. Medeniyeti ve zenginliği Avurpalıların dikkatini çekmişti. Ancak bu dikkat çekiş İnkalıların sonunu getirecekti. Talihsiz İnkalılar İspanyollarla karşılaşmışlardı. İspanyollar, İnkalıların himayesi altına girmelerini ve Hristiyanlığı kabul etmelerini istiyorlardı. Ancak İnkalılar bunu reddetti. Bu reddin sonucu bugün İnka Medeniyeti katledildi.

Tarihte sömürgeci devletlerin, sömürgelerini meşrulaştırma aracı kutsal kitaplardır. Aynı ayetle köleliğin meşrulaştırılması ve aynı ayetle köleliğin yasaklanması dinin siyasi bir araç olarak kullanılmasının en etkili örneğidir. 

İspanyollar, İnkalılara ait olan her şeyi yağmalayarak dünyanın enleri arasında bulunan bir katedral inşa ettiler.  
Bir diğer olay, dünyanın açgözlülüğü Hitleri yarattı. Birinci Dünya Savaşı ülkeler için büyük kayıplara neden olmuştu ancak bu savaştan Almanya'yı sorumlu tuttular. İçlerinden birisinin kin besleyerek radikalleşeceğini tahmin etmemişlerdi.  Bu radikalleşme süreci insanlık suçu olan Yahudi soykırımını tarihe altın harflerle yazarak son buldu. Devletler bu trajedi için Almanya'ya büyük bir bedel ödetmeye başladılar. Ancak bu trajedinin arka planına baktığımızda sırf olimpiyatlarda kendi zevkleri için Yahudileri sirk maymunu olarak kullanan İspanyollara hiçbir yaptırım uygulamadılar. Bir ulusu kendisinden olmadığı için katleden İspanyollara hiçbir bedel ödetmediler. Onlarca ulusu paramparça eden İngilizlere sen suçlusun demediler.  Bugün ise bize Ermeni soykırımını kabul ettirmeye çalışarak 2. Dünya Savaşında Almanya'nın yanında savaşmanın bedelini ödememizi istiyorlar. Almanya ise dünyadaki tek kara leke trajedisi unvanını bölüşmek istiyor. Bu büyük bir felaket çünkü suçlu arıyorsanız herkesin suçluları vardır. Ancak kimi devletler ise suç üzerine kurulmuştur.  Bugünün dünyasında, dün öldürülen Yahudiler, Batı'ya ödetmesi gereken bedeli Müslümanlara ödetiyor ve hepsinden önemlisi, yaşadığı onca faciaya rağmen insanlık suçundan yüzleri kızarmıyor bile. "Müslümansan teröristsin algısı ile yaklaşılması" yetmiyormuş gibi, insanlıktan bahsediyor insanlığa en uzak olanlar...

Türkiye gibi toprak bütünlüğünü ve milli değerlerini korumaya çalışan bir ülkeyseniz, size ekonomik darbe yapmak için ellerinden geleni yapacaklardır kuşkusuz her asırda olduğu gibi. Sınırlarımızı korumaya çalıştığımızı bildikleri halde sivil Kürtleri öldürüyorsunuz diyerek bizi güç arenasından silmeye ve iç ayaklanmayı başlatmaya çalışıyorlar. Türkiye neden 30-35 yıldır Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor sorusunu sorduğumuzda da aynı kapıya çıkıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu tutumu bana şunu düşündürüyor, doğruyu söylemek gerekirse, özgürlük dediğimiz şey sadece beyazlar için olmadığı gibi sadece batılılara özgü bir şey de değil.