Haksızlık, hukuksuzluk, adâletsizlik gibi insan hakları ihlalleri, uluslararası boyuttaki sorunlardandır. 

Genellikle bu sorunlar; eğitim, ekonomik ve sosyokültürel yönden geri kalmış, demokrasiden uzak üçüncü dünya ülkelerinde çokça rastlanan evrensel hak ihlalleridir. 

Tâbi ki bu sorunların sonucu olarak, o bölgelerde zor şartlarda hayat mücadelesi veren insanlar, fırsatını buldukları andan itibaren, özellikle de Batı ya, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD gibi ülkelere kitleler hâlinde göç etme mücadelesi içinde oluyorlar. 

Bırakın bu zor şartlarda yaşayan insanların göç etme mücadelesini, bu kötü şartların oluşmasına, bilerek yada bilmeyerek sebep olanlar dâhi, her ihtimale karşı ileride meydana gelebilecek olumsuz durumlar için, onlarda paralarını ABD ve AB ülkelerindeki bankalara ve gâyrimenküllere yatırarak koruma altına alıyorlar. 

Bu toplumlarda; terör, fâili meçhûller, mafya yapılanması gibi illegâl grupların oluşturduğu baskı, şiddet ve korku ortamı hâkimdir. 

İşte, bu üçüncü dünya ülkelerindeki olayların sebep sonuç ilişkisi ZULÜM' dür. 

Saygılarımla.