İyi bir müslüman olabilmek için, bir tarikata, vakfa veya bir cemaata mı dâhil olmak gerekiyor.

İyi bir milliyetçi vatansever olabilmek için, bir partiye/derneğe mi tâbî olmak gerikiyor.

İyi bir Atatürkçü olabilmek için de, yakaya Atatürk rozeti mi takmak gerekiyor. 

Bir gruba, oluşuma, derneğe veya siyâsi otoriteye dâhil olmadan;
İyi bir müslüman, iyi bir milliyetçi ve iyi bir Atatürkçü olunamayacağı gibi bir algı mı oluşturulmaya çalışılıyor.  

İyi bir müslüman olmak gerekiyorsa, elimizde kıyâmete kadar geçerliliği devam edecek olan Hz. Kur'ân ve yine önümüzde rehberimiz peygamberimizin ( s.a.v ) hadisleri vardır.
Bu iki kudsi değere sâhip olmak, öğretilerini iyice öğrenip, hakkıyla yaşantımıza tatbik ettiğimiz sürece, başkaca bir aracının elini eteğini öpmeye ihtiyaç varmı dır acaba. 

İyi bir milliyetçi vatansever olmak sa, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanarak bizlere emanet edilen bu cennet vatanımızı çok sevmekten geçmektedir.  
Cumhuriyetimizin kurucusu M.Kemal Atatürk ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." Veciz sözü gereği, herkes bulunduğu görevini en iyi şekilde yapmalıdır ki, vatanını en çok sevmiş olsun

İyi bir Atatürkçü olmak için ise, Atatürk'ün rozeti yakalara takmak yerine, ilke ve İnkılâplarını iyice özümseyerek, millî mânevî değerlerimizi de koruyarak, çağdaş uygarlık düzeyine, ilim ve irfanla ilerlemekle olur.

Dîn, Milliyetçilik ve Atatürkçülük, birilerinin herdâim varlık sebebi olmuştur.

Başkaca bir söze gerek varmı. ?

Saygılarımla.