Kayseri Şeker Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından IQ NET SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesine layık görüldü.

Mehmet Özhaseki bir daha aday olmayabilir Mehmet Özhaseki bir daha aday olmayabilir

Kayseri Şeker, tarımsal üretimde ve fabrika proseslerinde standartları gözeten, standartların gelişimini önemseyen ve bu yöndeki tüm süreçleri yetkin ve referans kurumlar aracılığıyla belgelendiren bir şirket olarak IQ NET SR 10 standardına uygun yani sağlık ve güvenlik koşullarının yeterli olduğu, çalışanların yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din, dil gibi sosyal ayırımlara dayalı iş ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği, çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının güvence altında olduğu bir kurum olması dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından IQ NET SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesine layık görüldü.

Kayseri Şeker’in bu belgeyi alabilmesinde kadın istihdamına vermiş olduğu önem ile engelli çalışan sayısının diğer şirketlere göre daha fazla olmasının etkisi oldu. Bunların yanı sıra spora, sporcuya ve eğitime destek amaçlı yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri de göz önünde bulunduruldu. Kayseri Şeker daha önce de müşteriler, tedarikçiler ve üreticilerle yakın bir şekilde çalışarak, SAI (Sürdürülebilir Tarım Girişimi Platformu’nun) FSA (Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi) kriterlerini başarıyla hayata geçirip Türkiye’de Şeker sektöründe FSA (Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Belgesi) kapsamında üretim yapan ilk ve tek firma olma hakkını elde etmişti. Dünyanın en güçlü gıda şirketlerinin sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan Kayseri Şeker bu kez müşteriler, tüketiciler, çalışanlar, toplum, tedarikçiler, yerel yönetimler dâhil olmak üzere tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayan ve tüm paydaşlarla iletişimi güçlü olan gıda sektöründeki ilk firma olduğunu göstermiş oldu. Sosyal açıdan sorumlu bir şekilde nasıl davranılacağına dair rehberlik sağlamak için geliştirilmiş uluslararası bir standart niteliğinde olan IQ NET SR 10 sosyal sorumluluk yönetim sistemi, hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler gibi standarda sahip olan kuruluşun toplum ve çevre üzerindeki olumlu etkisi en üst seviyede olup kurumun ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerinde olumlu etkileri olan faaliyet ve girişimlerini de destekler. Üretici, iş veren, çözüm ortağı gibi üstlendiği tüm rollerde kalite standartlarını sadece yerine getiren değil, standartları yükselten yenilikçi bir kurum olan Kayseri Şeker, bu belgelendirme ile marka tanınırlığı ve sadakatini pekiştirmiş olacağından rekabet gücünü de buna bağlı olarak artıracak ve yeni dünya pazarına erişimi kolaylaşacaktır. Yatırımcı ve ortakları ile ilişkileri daha da güçlenecektir. Böylece Kayseri Şeker dünya çapında birçok gıda devi tarafından en çok tercih edilen ve iş ortaklığı geliştiren marka olacaktır.