Kayseri hayırseverlerin ihya ettiği bir kent dersek; yanılmış olmayız. Zira, Kayserili hayırseverler adeta birbirleriyle yarışırcasına hareket etmektedir. Kayseri’nin ilk üniversitesi olan Erciyes Üniversitesinin fakülte binalarının hemen hemen hepsinde bir hayırseverin ismine rastlamanız mümkündür.

 Cami, aş evi, halk eğitim merkezleri gibi alanlarında yapımını üstlenen hayırseverler kentin daha hızlı gelişmesine yardımcı olmaktadır. Devlet kurumlarının yetersiz kaldığı noktada devreye giren hayırsever kişiler kalkınmanın önünü açmaktadır. Ayrıca, Kayseri’de sivil toplum kuruluşlarının sorumluluk alma noktasında elini taşın altına koyduğu görülmektedir. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere devlet kurumlarıyla yakın ilişki içerisinde olan vatandaşlar sorunlarını ilk elden çözüme kavuşturmaktadır.

 Kayseri’nin hayırsever vatandaşlarının örnek teşkil eden hareketleri ülke genelinde adından söz ettirmektedir. Kayseri örneği verilerek; diğer kentlerde de aynı yaklaşımın hayata geçirilmesi için çaba gösterilmektedir. Bir kentin gelişmesindeki en önemli faktör kentte yaşayan insanların yatırımlarıdır. Zira, devlet yardımının tıkandığı noktalar bulunmaktadır. Sadece ekonomik olarak değil; sosyal hayat açısından da vatandaşların öne çıkması gerekmektedir. Her şeyin devletten beklenmemesi gerekmektedir. Kayseri özelinde hayırseverlerin birlikte hareket ederek kente yatırım yaptığı görülmektedir. Herkes birbirinin eksik kaldığı alanı doldurmaya çalışmaktadır. Kayseri sadece sanayisiyle değil, ticaretiyle de binlerce kişiye iş imkanı sunmaktadır. Kentin gelişen sanayi merkezlerindeki iş olanakları göçün artmasına neden olmuştur.

 Kayseri’ye farklı şehirlerden ve köylerden gelen kişiler istihdam edilerek yeni bir hayatın kapılarını açmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, sosyal konutlar ve sanayi merkezlerine yakın yerleşkelerde inşa edilmektedir. Bu sayede sadece iş değil, aynı zamanda ev ve sosyal ortamlar yaratılmaktadır. Kent nüfusu hızlı şekilde büyümesine rağmen; dışarıdan gelen kişilerin uyum sorunu yaşamadığı gözlemlenmektedir. Birlik ve beraberlik duygusunun hakim olduğu Kayseri’de yardımlaşma kültürüyse her geçen gün artmaktadır.