Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "İstatistiklerle Çocuk" çalışmasına göre, Sivas'ta yaşayan 650 bin 401 kişinin 151 bin 173'ü çocuklardan oluşuyor.

Sivas'ın Çocuk Nüfus Oranı Yüzde 23,2 Olarak Belirlendi

Sivas'ın toplam nüfus içindeki çocuk nüfus oranı ise yüzde 23,2 olarak belirlendi. Türkiye genelinde çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 26 olarak açıklandı. Sivas'taki çocuk nüfusun yaş gruplarına dağılımı ise şu şekildedir:

  • 0-4 yaş grubu: 35,398
  • 5-9 yaş grubu: 43,011
  • 10-14 yaş grubu: 44,068
  • 15-17 yaş grubu: 28,696

Bu verilere göre, Sivas'taki çocuk nüfusun büyük bir kısmı 10-14 yaş aralığında bulunmaktadır. Sivas'ın çocuk nüfusunun genel Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir.