Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin liderliğinde gerçekleşen imza töreni, Kayseri'nin sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli bir adımı simgeliyordu. Özellikle eğitim alanında yapılan bu tür yatırımlar, şehrin geleceği ve genç nesillerin yetişmesi açısından büyük bir öneme sahipti.

Mehmet Özhaseki OSB Teknik Kampüsü İmza Törenine Katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in de katılımıyla gerçekleşen tören, şehirdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin ne denli güçlü olduğunu gösteriyordu. Özhaseki ve Çiçek gibi önemli isimlerin yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa gibi yetkililerin de bulunması, projenin geniş kapsamlı ve çok taraflı bir destek aldığını gösteriyordu.

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun'un bu projeye olan katkısı da takdire şayandı. Altun'un öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür sosyal sorumluluk projeleri, iş dünyasının topluma duyduğu sorumluluğun bir göstergesiydi. Altun'un ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, bu tür yatırımların amacı, sadece maddi kazanç sağlamak değil, aynı zamanda topluma ve gelecek nesillere faydalı olmaktı.

İmza töreni sırasında yapılan konuşmalarda vurgulanan noktalar, Kayseri'nin ekonomik ve sosyal potansiyeline işaret ediyordu. Şehirdeki sanayi ve eğitim sektörlerinin iş birliği, geleceğe umutla bakılmasını sağlıyordu. Ayrıca, bu tür büyük projelerin gerçekleşmesindeki kararlılık, Kayseri'nin yönetim ve iş dünyası açısından ne kadar dinamik olduğunu ortaya koyuyordu.