Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2023 Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 24 Haziran Pazartesi günü düzenleyecek.

Toplantı, şirket merkezi olan Yemliha Kasabası-Yamula Barajı HES Emniyet Mah. Kızılırmak Cad. No:67 Kocasinan/Kayseri adresinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Vekâleten katılacak ortakların noter tasdikli vekâletnamelerini veya yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Vekâletname'nin noter tasdiksiz olması durumunda vekâlet verenin noter tasdikli imza sirkülerini toplantıda sunması gerekiyor.

Toplantının gündemi şu şekilde:

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 4. 2023 Yılı Finansal Tablolar, Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
 6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı'nın belirlenmesi,
 7. 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
 8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi,
 9. Kar payı dağıtımının karara bağlanması,
 10. Avans kar payı dağıtımının karara bağlanması,
 11. Yönetim kurulu seçimi,
 12. Dilek ve temenniler,
 13. Kapanış.

Editör: Osman Baytekin