Clarivate Analytics tarafından 21 farklı disipline göre hazırlanan ve “Web of Science” veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerde en yüksek atıf alan araştırmacıların yer aldığı “Dünyanın En Çok Atıf Alan Araştırmacıları 2021” listesi yayınlandı. Yayınlanan listeye göre Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz Mohamed Atabani listeye girerek önemli bir başarı göstermiş oldu. Dr. Atabani, dünyanın en çok atıf yapılan araştırmacıları listesine Türkiye’den giren 3 araştırmacıdan biri oldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz Mohamed Atabani’yi başarılarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.