Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin seminer dönemi başladı. Seminer döneminde önceki yıllardan farklı olarak yeni müfredat sistemi inceleniyor. Bu nedenle öğretmenler için seminer döneminde 2 farklı durum ortaya çıktı. Birincisi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni olurken ikincisi de Maarif Modeli Ek 1 Formu Doldurulmuş Örneği oldu.

İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Tam Metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni incelendikten sonra her zümrenin kendi zümresiyle birlikte çalışarak Maarif Modeli Ek 1 Formu doldurması gerekiyor. Ancak yeni bir sistem ve form olması nedeniyle çeşitli sorunlar ve problemler yaşanabiliyor. Bu nedenle de öğretmenlere örnek olması adına doldurulmuş bir form da paylaşıldı.

"Bu Kanunun amacı; eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Millî Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenlemektir. " denilerek duyurulan metni aşağıdan indirebilirsiniz. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Tam Metni için tıklayınız

Maarif Modeli Ek 1 Formu Doldurulmuş Örneği

Tam metni inceleyen öğretmenlerin metindeki kendi alanlarına dair düzenlemeler için önerileri, eleştirileri de formda yer verilecek. Her zümrenin ayrı ayrı hazırlaması gerektiğinden dolayı örnekte yer alan formu inceleyerek Maarif Modeli Ek 1 Formu boş çıktısı üzerinden gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu Ek 1 Doldurulmuş Örneği İçin Tıklayınız.

Maarif Modeli Ortak Metni İnceleme Formu Ek 1 Boş Örneği İçin Tıklayınız.

Editör: Hakan Yılmaz