Kayseri OSB yönetimi, Mustafa Elitaş, İsmail Özdemir ve Kayseri milletvekillerini Ankara’da ziyaret etti Kayseri OSB yönetimi, Mustafa Elitaş, İsmail Özdemir ve Kayseri milletvekillerini Ankara’da ziyaret etti

 Kayseri Eğitim Bir Sen 1. No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi. Öğretmen performans değerlendirme sürecinin plansız ve acele yürütüldüğü beliren Aydın Kalkan, ‘’Öğrenciye ve eğitime katkı sağlanmasını’’ istedi.

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı’na yönelik tepkiler devam ediyor. Kayseri Eğitim Bir Sen 1. No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri basın toplantısıyla Milli Eğitim Bakanlığına seslendi.

 Öğretmen performans değerlendirme taslağının eğitim ve öğrenciye katkısı bulunmadığını ifade eden Kalkan, ‘’Performans sistemi öğretmenlerin manevi motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Mesleki gelişim sürecindeki öğretmenler baskı altına alınmakta ve gerekli verimliliği sağlayamamaktadır. Keza öğrenciler açısından da hiçbir yararı yoktur. Eğitimin niteliğini geliştirmek için farklı projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini savunmaya devam edeceğiz. Kamu personeli arasındaki liyakat, sadakat ve güven ilişkisi zedelenmektedir. Öğretmenlerin birbirlerine destek olması gerekirken; rakip haline dönüştürüldüklerini gözlemliyoruz. Bakanlık bir an önce hatasından dönerek performans sistemini kaldırmalıdır’’ dedi.

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın tasarı sürecinde uyarılarını dikkate almadığını belirten Başkan Kalkan, ‘’Kamu kurumları, özel sektör uygulamalarıyla ilerleyemez. Performans sisteminden düşük not alan öğretmenlerin özgüvenleri sarsılmaktadır. Performans ölçe kriterleri tartışmaya açıktır. Dolayısıyla düşük not alan öğretmenler doğru değerlendirilememektedir. Öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına yaklaşım insanı temellere dayandırılmalıdır. Aksi taktir de çok değerli öğretmenlerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Eğitimde niteliğin artırılması için eğitim çalışanlarına güvenilmeli ve yatırım yapılmalıdır. Öğretmenlerin hataları aranmak yerine sistemin eksikleri değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Eğitim Bir Sen olarak performans değerlendirme sistemine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Sürecin işlememesi için gerekirse eyleme dahi gideceğimiz uyarısında bulunuyoruz’’ dedi.