Cumhuriyet Halk Partisi  (CHP) Kayseri İl Başkanlığı yazdığı dilekçede;

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamış olduğu yerel seçim takvimi 1 Ocak 2024 Tarihi itibariyle başlamıştır. 

Kocasinan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, Kayseri ve Civarı Elektrik AŞ’nin (KCETAŞ) sorumluluğu kapsamında bulunan cadde aydınlatma direklerine, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve AKP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın fotoğraflı görsellerinin asıldığı tespit edilmiştir. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun “İlan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar” başlıklı, 61. Maddesi; “Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, bu Kanunda belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri YASAKTIR. Aksi halde, bu ilan ve reklamlar  kaldırılır  ve masrafları  ilgilisinden  tahsil  edilir. Bu maddede belirtilen yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisi, seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününden önceki otuzuncu güne kadar mülki makamlara, son otuz gün içinde ilçe seçim kurullarına aittir. Belediyeler, bu maddede belirtilen yetkili mercilerin talebi üzerine, maddeye aykırı hususları gidermek için gerekli araç, gereç ve personeli sağlamakla yükümlüdür.” Hükmünü amirdir.

DEVA Partisi Hacılar Belediye Başkan Adayı Hacılar İçin Kolları Sıvadı DEVA Partisi Hacılar Belediye Başkan Adayı Hacılar İçin Kolları Sıvadı

Yukarıda bahsi geçen amir hüküm gereği KCETAŞ kapsamında bulunan aydınlatma direklerine asılan görsellerin; 

-       Hangi tarihte ve kimler tarafından asıldığı, 
-       Asılan görsellerde KCETAŞ’ın araçlarının kullanılıp kullanılmadığı,
-      KCTAŞ’ın araçları kullanılmışsa, bu araçların söz konusu görsel asım işlemlerinde yapmış olduğu masrafların, kim tarafından nasıl karşılandığı,

Sorularının Kayseri kamuoyunu ilgilendirmesi nedeniyle, KCETAŞ’a bu soruları içerir bir yazılı başvuru 08.02.2024 tarihinde yapılmıştır. Konunun takipçisi olacağımızı belirtir, tüm siyasi partileri, resmi kurum ve kuruluşları, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuata uymak konusunda hassasiyete davet ederiz.

Chp Kayseri Elektrik