Arıkan: “Bir toplumun niteliği ve huzuru ailelerin refahıyla doğrudan ilgilidir, bu nedenle aile kurumu toplum için bir beka meselesidir. TÜİK’in açıkladığı son istatistikler hepimiz için endişe verici.TÜİK raporu, doğurganlık oranının düştüğünü, nüfusumuzun yaşlandığını, evlilik kurumunun da ciddi şekilde zayıfladığını söylüyor. Raporda önem arz eden 2 tane istatistik var. Bunlardan bir tanesi, gençlerimizin evlilik yaşının hızla ileriye gitmesidir. İkincisi, son yirmi yılda evlenenlerin sayısı yüzde 20 azalırken boşananların sayısı yüzde 47 artmıştır.” 

Ekonomik Sorunlar Başta Geliyor
“Şu gerçekle yüzleşmemiz gerekir: Bugün, gençlerimizi yuva kurmaktan uzaklaştıran, kurulan yuvayı bozan sebeplerin başında ekonomi gelmektedir. Düğün masrafları, fahiş kiralar, barınma ve beslenme sorunları, düşük ücretler, istihdam yetersizliği de gençlerimizin kafasındaki en önemli sorunlardan bazılarıdır. Yeni bir yuva kurulsa bile, bu yuvanın uzun ömürlü olmasına ya da büyümesine engel olan sorunları göz ardı ettiğimizde, emin olun, hiçbir kredi paketi, hiçbir teşvik, hiçbir kanun TÜİK’in, hepimizi üzen bu istatistiklerini değiştirmez.”

AK Parti ve MHP Oylarıyla Reddedildi
Arıkan konuşmasının sonunda: “Şimdi, biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki: Gelin, bu konuyu gündeme getirelim. Bu konu beka meselesidir. “Beka” kavramını da en çok iktidardan duyduğumuza göre bu öneriye en fazla destek vermesi gereken iktidar partisidir.” dedi. Diğer parti gruplarının önerge üzerine konuşmaları tamamlanınca oylamaya geçildi. “Türkiye'de düşen doğurganlık hızının sebeplerinin ve geleceğe yönelik olası etkilerinin araştırılması” konulu araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Editör: Taner