Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, “Kayseri’de olası bir depreme ilişkin hangi önlemler alınmaktadır?” diye soran Ataş, ayrıca toplanma alanları konusuna da dikkat çekerek, “Bu alanlardan neden Kayseri’de kimsenin haberi yok?” dedi.

Diğer yandan Ataş, Kayseri’nin resmi verilere göre Türkiye’de en yüksek bina ortalamasına sahip il konumunda olduğunu da belirterek, Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciğinin hazırladığı deprem raporunu da hatırlattı. Ataş, “Oda yetkilileri tarafından olası bir depremde 5 bin yapının büyük risk altında olduğu belirtiliyor. Kayseri’de yapılar depreme ne kadar hazır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle çarpıcı  sorular yöneltti.

KAYSERİ’YE İLİŞKİN VERİLER ŞÜPHEYE YER VERMEKTEDİR

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine dikkat çeken Milletvekili Ataş, bu konuda iktidar kanadından yapılan çelişkili Kayseri açıklamaları da hatırlatarak, “Açıklanan Kayseri’ye ilişkin veriler şüpheye yer vermektedir” dedi. “Ülkemizi derinden sarsan ve on binlerce insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milletçe bu yaraları sarmaya çalışmaktayız” diyen Milletvekili Dursun Ataş, “Söz konusu depremler Kayseri şehrinde de etkili olmuştur. Hatta bugüne kadar Kayseri bazında gördüğümüz en şiddetli depremler olarak hissedilmiştir. Kayseri’de birçok yapıda da hasara sebep olmuştur” diye konuştu.

SARIZ’DAKİ HASARA DİKKAT ÇEKTİ

Deprem sonrası Sarız’da yaşanan hasarları da gündeme taşıyan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Depremin ardından Kahramanmaraş sınırına yakın olan Kayseri’nin Sarız İlçesi’nde 3 ev yıkılmış, 79 ev ağır hasar görmüş, 155 ev orta hasar görmüş, 5 ahır yıkılmış, 33 ahır ağır hasar görmüş, 55 ahır orta hasar hasar görmüş, 13 cami ve minaresi hasar görmüş durumdadır. Ancak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'deki yapıların durumuyla ilgili dört tane yapıda ağır hasarın olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca açıklanan verilere göre Kayseri'de 1643 binadaki 62 bin 432 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapılmış, 25 binadaki 646 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında 74 binadaki 2 bin 588 bağımsız birimin orta hasarlı, 737 binadaki 29 bin 633 bağımsız birimin az hasarlı, 787 binada bulunan 28 bin 955 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

KAYSERİ EN YÜKSEK BİNA ORTALAMASINA SAHİP İL KONUMUNDA! OLASI BİR DEPREMDE 5 BİN YAPININ BÜYÜK RİSK ALTINDA OLDUĞU BELİRTİLİYOR

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciğinin hazırladığı deprem raporuna göre Kayseri’nin şehir merkezinden 3 adet diri fay hattının olduğu, 3 fay hattının da deprem üretmeye müsait faylar olduğunun ifade edildiğine dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Yine rapora göre bu fay hatları da şehir merkezinden geçmektedir. Olası bir depremde 5 bin yapının büyük risk altında olduğu bilinmektedir. Ancak buna rağmen Kayseri'de 2021 yılında, ortalama kat sayısı 8,2 olurken bu oran Türkiye genelinde 5,0 olmuştur. Bu rakamlara göre Kayseri en yüksek bina ortalamasına sahip il konumundadır” dedi.

BAKANLIK VERİLERİ İLE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN VERİLERİ NEDEN FARKLIDIR, HANGİ VERİLER DOĞRUDUR?

Milletvekili Dursun Ataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Bakanlık ile Büyükşehir Belediyesi verilerinin neden çelişkili olduğunu da sordu.  Millet bahçesi yapmak yerine bu paralarla depreme hazırlık yapılması, eski binaların güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Bakan Murat  Kurum’a şu soruları yöneltti ve yazılı olarak cevap istedi: Açıklanan Kayseri’ye ilişkin veriler şüpheye yer vermektedir. Bakanlığınızın verileri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin verileri neden farklıdır? Hangi veriler doğrudur? Kayseri depremden ciddi manada etkilenmiştir. Bu nedenle Kayseri’de ağır hasarlı yapılar afet bölgesi kapsamında değerlendirilmesi planlanmakta mıdır? Özellikle Sarız ilçesinin afet bölgesi kapsamına alınması gerekmektedir. Bu konuda nasıl bir çalışma yapılmakta mıdır?

KAYSERİ’DE OLASI BİR DEPREME İLİŞKİN HANGİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR?

Kayseri’de olası bir depreme ilişkin hangi önlemler alınmaktadır? Kayseri’de olası afet durumunda bir plan mevcut mudur? Yoksa 10 şehirde olduğu gibi plansız, koordinasyonsuz bir şekilde afete müdahale edilmeye mi çalışılacaktır?

BU ALANLARDAN NEDEN KAYSERİ’DE KİMSENİN HABERİ YOK?

Depremin yaşandığı gün Kayserililer toplanma alanları olmamasından ne yapacaklarını bilememiş, mecburen araçlarına binerek bina yoğunluğu alanlardan uzaklaşmaya çalışmıştır. Bu da şehir trafiğini felç etmiştir. Kayseri’deki toplanma alanları nerelerdir? Bu alanlar varsa neden Kayseri’de kimsenin haberi yoktur? Kayseri’de ağır hasar alan binalar ne zaman yıkılacaktır? Orta ve hafif hasarlı yapılar hakkında ne yapılacaktır? Kayseri’de yapılar depreme ne kadar hazırdır, bu binaların güçlendirmesi yapılacak mıdır?

MİLYONLARCA LİRAYA YAPILMASI PLANLANAN MİLLET BAHÇESİ YERİNE BİNALARI GÜÇLENDİRİN

Kayseri’de milyonlarca liraya yapılması planlanan millet bahçesi, cami gibi yapılar yerine bu paralarla depreme hazırlık yapılması, eski binaların güçlendirilmesi düşünülmekte midir?  Kayseri’de olası bir depreme kamu binaları, özellikle hastaneler ne kadar hazırdır? Son depremlerden sonra buralarda hasar tespit çalışması yapılmış mıdır? Kayseri’de imar düzenlemeleri yapılırken, zemin yapısı vb. hususlarda yer bilimci, jeoloji mühendisi gibi bilim insanlarından görüş alınmış mıdır?