Ataş, “Bize lazım olan dün Birleşik Arap Emirliklerine ‘terör finansörü’ deyip sonra para için çark edenler değildir. Bize lazım olan dün  ‘darbeci’, ‘katil’ , ‘firavun’ dediği Sisi’nin elini sıkmak için maç izlemeye gidip mavi vatandan vazgeçenler değildir. Bize lazım olan ‘Kardeşim Esad’ı ‘Katil Esed’e çevirip şimdi, ‘katil’ dediği kişiyle tekrar barışma yolunu arayanlar değildir” dedi. “AKP’nin uygulamaları yüzünden Cumhuriyetin yeni yüzyılına dış politikada olduğu gibi ekonomiden eğitime, tarımdan hayvancılığa, hak ve özgürlüklerden adalete, sağlıktan sanayiye her konudaki hatalarının bedelini milletçe ödeyerek giriyoruz” diyen Dursun Ataş, Cumhuriyet’in 100’üncü yılının AKP’nin veda yılı olacağını belirterek, “O sene bu sene, az kaldı” ifadelerini de kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuştu. Meclis’te Antalya Diplomasisi Forumuna Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında söz alan Ataş, dış politikada yaşanan sorunları ve AKP’nin tutarsızlıklarını gözler önüne serdi. Yaşanmış olaylardan örnekler sıralayan Milletvekili Ataş, “AKP, Türk diplomasisini tutarsız ve günlük politikalarla dün söylediğini bugün inkâr etme sahnesine dönüştürmüştür” dedi.

AKP, TÜRK DİPLOMASİSİNİ TUTARSIZ VE GÜNLÜK POLİTİKALARLA DÜN SÖYLEDİĞİNİ BUGÜN İNKÂR ETME SAHNESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR

Milletvekili Ataş, “Kanun teklifi, Antalya Diplomasi Forumu Vakfının kurulmasını ve bu vakfın çatısı altında diplomasi faaliyetlerinin yürütülmesini düzenlemektedir. Ne yazık ki AKP iktidarında Türk diplomasisinin başarısız bir karnesi vardır. AKP iktidarı her konuda olduğu gibi hariciye teamüllerini de yok sayarak derin tarihî geçmişe sahip Türk diplomasisini bozmuştur. Türk diplomasisi, AKP’nin yirmi yıllık iktidarında, Türk askerinin başına çuval geçirilmesinden tüm komşularımızla sorun yaşamamıza, milyonlarca sığınmacı ve kaçağın ülkemize yerleşmesinden Amerika ve Rusya arasında sürekli çark ederek F-35 ve S-400’ler gibi üst üste krizler yaşamamıza kadar pek çok konuda masada hep kaybeden konuma düşürülmüştür. AKP, Türk diplomasisini tutarsız ve günlük politikalarla dün söylediğini bugün inkâr etme sahnesine dönüştürmüştür” diye konuştu.

DIŞİŞLERİ AKP’NİN ARKA BAHÇESİ HÂLİNE GELMİŞTİR

Söz konusu kanun teklifinin de Türk diplomasisinin bugün geldiği acı durumu düzeltebilecek yeterlilikte ve kabiliyette olmadığını ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Nitekim, her şeyden önce AKP iktidarının dış politikada yeterliliği ve kabiliyeti bulunmamaktadır. Bugün büyükelçilik makamı AKP’nin yandaşları için paye makamına çevrilmiş, yeterli liyakat ve ehliyet aranmaksızın atanan bürokratlarla Dışişleri AKP’nin arka bahçesi hâline gelmiştir. Dış politikamız ve diplomasimiz bugün bir şehirde vakıf kurulmasıyla düzelebilecek durumda değildir. Bu yüzden bize lazım olan göstermelik ve yandaşlara paye verilmesi amacını taşıyan kanunlar değildir” dedi.

BİZE LAZIM OLAN, DIŞ POLİTİKADA SÜREKLİ U DÖNÜŞÜ YAPANLAR DEĞİLDİR. BİZE LAZIM OLAN PARTİSİNİN VE KENDİSİNİN MENFAATİNİ DEĞİL MİLLETİİKBALİNİ GÖZETENLERDIR

Konuşmasında dış politikada "U" dönüşlerine de dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bize lazım olan, dış politikada sürekli U dönüşü yapanlar değildir. Bize lazım olan partisinin ve kendisinin menfaatini değil milletin ikbalini gözetenlerdir” sözleriyle dikkat çekti.  Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’teki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Bize lazım olan “Bu fakir görevde olduğu sürece o teröristi kimse alamaz.” deyip ardından özel uçakla ülkesine yolcu edenler değildir. Bize lazım olan dün Birleşik Arap Emirliklerine “terör finansörü” deyip sonra para için çark edenler değildir. Bize lazım olan dün  “darbeci”, “katil”, “firavun” dediği Sisi’nin elini sıkmak için maç izlemeye gidip mavi vatandan vazgeçenler değildir. Bize lazım olan “Kardeşim Esad” diyerek birlikte tatil yapan sonra “Kardeşim Esad”ı “Katil Esed”e çevirip şimdi, “katil” dediği kişiyle tekrar barışma yolunu arayanlar değildir. Kısaca, bize lazım olan, dış politikada sürekli U dönüşü yapanlar değildir. Bize lazım olan, ülkeyi düşmana teslim eden Sevr Anlaşması’nı imzalayanlara “kahraman” Lozan’a ise “hezimet” diyenler değildir. Bize lazım olan “Keşke Yunan kazansaydı.” diyenlerin cenazesinde saf tutanlar hiç değildir. Bize esas lazım olanlar şunlardır: Bandırma Vapuru’na binip Misakımillî sınırlarını kurtarmaya çalışan anlayıştır. Bize lazım olan “bitti” denilen bir milleti önce sahada, sonra da masada ayağa kaldıran Atatürk’ün anlayışıdır. Bize lazım olan, ülkemizi işgalcilere teslim eden Sevr Anlaşması’nı kabul etmeyip yırtıp atanların anlayışıdır. Bize lazım olan, tutarlı, gerçekçi ve millî bir dış politika anlayışıdır. Bize lazım olan, bu teklifi getiren zihniyetin ve iktidarın değişmesidir. Bize lazım olan partisinin ve kendisinin menfaatini değil milletin ikbalini gözetenlerdir. Bize lazım olan, kahraman Mehmetçik’in sahadaki başarısını masada da devam ettirip hiçbir şehidin kanını masada bırakmayacak olanlardır.

AKP YÜZÜNDEN MİLYONLARCA SIĞINMACI VE KAÇAK YÜZÜNDEN DEMOGRAFİK YAPIMIZ BOZULMUŞ, SUÇ ORANLARI ZİRVEYE TIRMANMIŞTIR!

AKP iktidarının dış politikadaki hatalarının ve üst üste gerçekleşen manevralarının bedelinin ağır olduğunu vurgulayan Milletvekili Dursun Ataş, “Bugün gelinen noktada ekonomimizin derin bir kriz içerisinde olması... Üstelik bundan etkilenen sadece ekonomi olmamış, milyonlarca sığınmacı ve kaçak yüzünden demografik yapımız bozulmuş, suç oranları zirveye tırmanmıştır. Aynı zamanda, dış politikadaki hatalar güvenlik risklerini de beraberinde getirmiş, AKP ülkemizi pek çok güvenlik riskiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu yüzden, Antalya’ya vakıf kurarak, Amerika’ya 300 milyon dolarlık bina yaparak dış politika ve diplomasideki sorunlar çözülemez; diplomasideki sorunlar ancak ve ancak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dış politikası ve dış politikaya ilişkin öğütleri ışığında güçlü, gerçekten millî, tutarlı ve istikrarlı bir politikayla çözülebilir” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILI AKP’NİN VEDA YILI OLACAK! O SENE BU SENE, AZ KALDI

 “Ne yazık ki cumhuriyetimizin yeni yüzyılına AKP’nin dış politikada olduğu gibi ekonomiden eğitime, tarımdan hayvancılığa, hak ve özgürlüklerden adalete, sağlıktan sanayiye her konudaki hatalarının bedelini milletçe ödeyerek giriyoruz” diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhuriyet’in 100’üncü yılının AKP’nin veda yılı olacağını ve hatalarla dolu siyasi hayatının da sona ereceğini söyledi. Milletvekili Ataş, “O sene bu sene, az kaldı” ifadelerini de kullandı.