Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 27 Haziran Perşembe günü 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulu’nu düzenleyecek. Şirket, bu önemli toplantıyı Yalı Mahallesi'ndeki adreslerinde saat 14.00'te gerçekleştirecek.

Yataş A.Ş. Genel Kurula Gidiyor

Genel Kurul toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda katılım mümkün olacak. Ancak, elektronik ortamda katılım için güvenli elektronik imza gerekliliği vurgulanmıştır. Bu sebeple, MKK e-Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Vekaleten katılacakların ise noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak, E-GKS üzerinden atanmış vekilin vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin belgeler ve bilgilendirme dokümanına, toplantı tarihinden itibaren en az 21 gün önce şirket merkezinden ve internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilmiştir. Bu önemli bilgilendirme, ortakların genel kurul toplantısına hazırlıklı bir şekilde katılabilmesini sağlayacak.

Ortakların toplantıya bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılmaları talep edilirken, taahhütlü mektup gönderilmeyeceğine dikkat çekilmiştir. Bu nedenle, ortakların toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılması önemle rica edilmiştir.

Editör: Osman Baytekin