Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ ın ‘’yardımcı doçentlik’’ kadrosu yerine ‘’doktor öğretim görevlisi’’ kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Görüşmeler bittikten sonra kabul edilen teklife göre, ‘’yardımcı doçentlik’’ kadrosu yerine, ‘’doktor öğretim görevlisi’’ kadrosu olacak. Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden, öğretim üyeleri ise ‘’profesör’’, ‘’doçent’’ ve ‘’doktor öğretim üyesi’’nden oluşacak. ‘’Doktor öğretim üyesi’’, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczalıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanılanıyor.

Başkan Büyükkılıç, Çamaşır Yıkama Merkezi’nde incelemelerde bulundu Başkan Büyükkılıç, Çamaşır Yıkama Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Bir yönetim kurulu oluşturulacak. Üniversitelerarası Kurul oluşumunda yer alan ‘’Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl seçeceği bir profesör’’ ibaresi, madde metninden çıkarılıyor. Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu oluşturulacak. Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere 11 üyeden oluşacak. Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilecek. Süresi dolan üye yeniden seçilebilecek. Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilecek. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanacak. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı ödenecek.