Tüm Uzmanlar ve Emekliler Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan yaptığı basın açıklamasında, “Muvazzaf statü, ordumuzun yararına olan bir durum” dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısına TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan ve dernek üyeleri katıldı. Sadece sözleşme uzatma yaşlarında yapılan değişiklik ile kanunun yetersiz kaldığını söyleyen TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan, “Sadece sözleşme uzatma yaşlarında yapılan değişiklik ile kanun tamamen yetersiz kalmaktadır. Başlıca sorunlar olarak sözleşme ile personel geleceğe dair bir umutsuzluk içerisinde sözleşmem yenilenir mi? Hasta olursam mesleğimden olur muyum? Endişesi içerisinde gerek sosyal yaşantısında gerek ise meslek yaşantısında tedirgin olarak tam anlamıyla aidiyet duygusu hissiyatıyla görev yapamamaktadır. TSK da görev yapan subay, astsubayların sözleşmeli statüde istihdam edilmesi ve belli bir süre sonunda muvazzaf statüye geçirilmesi durumu var iken uzman çavuşların muvazzaf statüye alınmaması durumu uzman çavuşları olumsuz yönde etkilemektedir. Uzman çavuşların muvazzaf statüye alınarak görev yaptırılması durumumda ise bir personelden minimum 15 yıl istifade edilerek terörle mücadele de daha etkin verim alınması görünen bir durumdur. Muvazzaf statü tamamen devletimizin ve ordumuzun yararına olan bir durumdur” diye konuştu.

Muvazzaf statüye geçirilen personelin gerek mesleki güvencesi gerekse görevde kalıcılığını bilmesi sebebiyle kendisini daha çok geliştireceğini belirten Doğan, “Yıllarca tecrübe edinmiş terörle mücadele konusunda kabiliyet kazanmış alanında uzmanlaşmış personel bir hata yüzünden sözleşmesi fesih edilerek kapı dışarı ediliyor. Daha sonra o personelin yerine tecrübesiz personel istihdam edilerek zayiat oluşumunun önü alınamamaktadır. Sözleşmenin kaldırılması hususu herhangi bir maddi yük oluşturmamak ile birlikte tamamen devletimizin savunmasında katkı sağlayacağı aşikardır.1986 yılında yazılan kanunun yeni baştan revizyon edilerek muvazzaf personel istihdamı üzerine yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Statünün iyileştirilmesi daima kamu yararına olacağı kesindir. Vatan savunması sözleşme ile olmaz’ diyoruz ve ‘gelin bu kahramanları mesleki güvence ile onurlandırarak silahlı kuvvetlerimizde daima kalıcı olarak görev yapmalarım sağlayalım’ diyoruz. 3600 ek göstergeden faydalanamayan emekli astsubaylara verilen seyyanen 1 derecenin bir defaya mahsus emekli uzman çavuşlara da verilmesini devletimizden talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.