Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde olduğu açıklandı. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %13,7 olarak belirtilirken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,2 oldu.