Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları tarafından, oda ve borsa seçimleri sırasında yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Meslek odaları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "TMMOB’ye bağlı mimar, mühendis ve şehir plancıları odalarının toplantısı 17 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda kısa süre önce yapılan, üyelerimizin çoğunun da mensubu bulunduğu Kayseri Ticaret Odası seçimleri başta olmak üzere gerçekleşen borsa ve odaların seçimleri akabinde yaşananlardan sonra aşağıdaki basın metnini yayınlama gereği duyulmuştur. Tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. Meslek odaları mesleki ilke ve ahlak kurallarını, içinden çıktıkları milletin ortak değerleri ve ahlakını zemin kabul ederek inşa ederler. Tutum, tavır ve davranışları da buna göre şekillenir. Seçime birlikte girdiği ekip arkadaşlarını, seçimleri kazandıktan sonra saf dışı bırakarak, ikbal peşinde koşmak, milli manevi değerlerimizin en önemlisi olan ahde vefa ilkesini yok saymak, bizlerin kabul edemeyeceği, bağışlayamayacağı bir durumdur. Güzide kurumlarımızda ilkesiz ve tutarsız davranışların olması, bütün kamuoyu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Hem kişisel hem de toplumsal ahlakın ve düzenin yegâne teminatı, toplum sözleşmesinin dayanağı olan ‘Ahde Vefa İlkesinin’ önemine olan inancımızı yeniden teyit eder, aksine davranışları kınadığımızın bilinmesini isteriz.”