Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Konferans Salonunda düzenlenen basın toplantısına TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Varol ve meslek odalarının temsilcileri katıldı.

Meslek odalarının her zaman Türk milletinin yanında olacağını söyleyen TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Varol, “Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülke olarak yaşadığımız bu felaketin duygusal manada etkisi hala devam etmektedir. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu sürecinde üstesinden metanetle geleceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kuruluna bağlı 14 Meslek Odası olan, Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak bizler sürecin ilk gününden itibaren gerek depremin yaşandığı illerde, gerekse de Kayserimiz için meslek alanlarımızı ilgilendiren tüm konularda çalışmalar yapmaktayız. TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kuruluna bağlı Meslek Odaları, dün olduğu gibi bugünde aziz milletimizin ve devletimizin yanındadır ve olmaya da devam edecektir” dedi.

“Asansör bakımları ve hasar tespitlerine yardımcı olduk”

Depremin ardından birliğe bağlı odalar tarafından hem asansör bakımlarına hem de hasar tespit çalışmalarına destek olduklarını söyleyen Varol, “Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren birliğimiz adına yaptığımız bazı çalışmaları özetlemek gerekirse; büyük tehlike oluşturan asansörlerin deprem anında kullanımıyla alakalı; Valiliğimizin bilgisi dahilinde, Belediyelerimizi ve siz değerli basın kuruluşları aracılığıyla da kamuoyunu bilgilendirmek adına gerekli çalışmaları yaptık. Dün itibari ile başlatılan bir çalışmayla da Makina Mühendisleri Odasına bağlı teknik personellerimiz, vatandaşlardan gelen talepler üzerine asansörlerin kontrollerini ücretsiz bir şekilde yapmaktadır. Şehrimizde depremden sonra, yapılarında çatlaklar oluşan vatandaşlarımızın ilgili hasar tespit çalışmalarını, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü yürütmektedir. Başvuruların çok fazla olması nedeniyle oluşturulan hasar tespit ekiplerine İnşaat Mühendisleri Odamız ve Mimarlar Odamız destek vermiş olup bu odalarımıza bağlı gönüllü üyelerimiz görev yapmaktadır. Yine bu ekibe gerekli araç, tablet ve destekler birliğimiz tarafından verilmektedir. TMMOB Afet Koordinasyon Grubu oluşturulmuş olup, İl Koordinasyon Kurulları üzerinden ihtiyaç malzemelerinin bölgelere ulaştırılması sağlanmaktadır. Deprem sonrasında TMMOB Kayseri İKK olarak acil dayanışma çağrısı başlatmış olup, üyelerimizden gelen yardım malzemelerini afet bölgesine ulaştırma çalışmaları da sürekli bir şekilde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Varol, ihtiyaçların bildirilmesi halinde desteğe her zaman hazır olduklarını söyleyerek, “Sürecin gerek afet bölgesinde gerekse de şehrimizde en az hasarla atlatılması, olası kazaları ve riskleri önlemek adına gerekli her türlü teknik konuda Yüce Türk Milletimizin hizmetinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Artçı sarsıntıların devam ettiği bu süreçte şehrimizde yapılması gereken başlıca çalışmalar ise şunlardır; doğalgaz bağlantılarının ne derece zarar gördüğü, kaçakların oluşup oluşmadığı ile ilgili tespitlerin şikâyetler beklenmeden biran evvel yapılması gerekmektedir. Evlerinde hasar oluşan vatandaşlarımız Alo 181 hattını arayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden hasar tespiti için kontrol talep edebilmektedir. Sarsıntılar nedeniyle sabit raylar üzerinde çalışan asansörlerin bağlantı sistemlerinin uzman kişilerce kontrol edilerek, artçı sarsıntıların devam ettiği süreçte asansörlerin kullanılmaması ile alakalı vatandaşlarımız bilgilendirilmelidir. Depremin yıkıcı etkisi karşısında topyekûn mücadele etmek gerektiği bilinciyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulu olarak 10 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı üyemizle ve bu üyelerimizin bağlı olduğu 14 Meslek Odasıyla; uzman üyelerimizin arama ve kurtarma çalışmalarına katılım sağlanmasından, yardım malzemelerinin toplanmasına ve sonrasında hasar tespit çalışmalarına uzman ekipler yönlendirilmesine kadar tüm afet yönetim süreçlerinde işbirliğine hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. İhtiyaçların tarafımıza bildirilmesi halinde İl Koordinasyon Kurulumuz, bağlı odalarımızla iletişime geçerek hızla gereken desteği sağlayacaktır” dedi.