Veteriner hekimler olarak canlıların sadece hastalıklarında değil, daha öncesinde koruyucu hekimliğini yaparak da ilgilendiklerini söyleyen Akgün Ergül, “Veteriner hekimlerimiz ve gerek merkezde gerekse de ilçelerde bulunan kliniklerimiz öncelikle 6343 sayılı Türk Veteriner Hekimler Birliği mevzuatına ve 5996 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevzuatı ve kanunları çerçevesinde kliniklerini açarak halk ve hayvan sağlığı hizmeti içerisinde faaliyetlerini yürütürler. Biz veteriner klinikleri öncelikle sahipli hayvanları onun haricinde ekonomik özelliği olan koyun, keçi ve inek gibi tüm canlıların sağlığıyla birlikte bunların koruyucu hekimliği ile uğraşan bir meslek dalıyız. Bunun dışında da özel olarak kendi hizmetlerine çalışan, klinikleri olan meslektaşlarımız, sokakta yaralı bir hayvan gördüğü zaman da müdahale ederler. Bizim kliniklerimize trafik kazası sonucu herhangi bir vatandaşımız sokak hayvanlarını getirirse karşılaşıyoruz bu tip durumlarla. Burada da bazı vatandaşlarımız tedavi ücretlerini üstlendikleri gibi bazen çok kötü sonuçlu olan kaza durumlarında da gerek üniversitelerin veteriner fakülteleri gerekse de belediyemizin bunlarla ilgili ihbar hattı var ve oralara yönlendiriyoruz. Neticede biz hekimiz ve hekim olduğumuza binaen de tüm canlıların sağlığıyla ve sağlık öncesi koruyucu hekimliğiyle de ilgilenmek zorundayız. Hiçbir meslektaşım şimdiye kadar ’ben bu hayvana bakmayacağım’ dememiştir” dedi.

“Sokak hayvanları belediyelerin sorumluluğundadır”

Ergül, sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasında en büyük görevin belediyelere düştüğünü söyleyerek, “Bizim esas kanunlarımızı yürürlüğe sokacak olursak, nasıl ki hastanın hekim seçme özgürlüğü varsa hekimin de hasta seçme ve tedavi yapmama gibi durumu da bulunmaktadır. Bunların hepsi kanunda açık ve net bir şekilde yazılmıştır ama tabi ki biz insan da olsa hayvan da olsa hiçbir canlıyı sokakta bırakmamış veya tedavisini ret etmemişizdir şimdiye kadar. Sokak hayvanlarına gelecek olduğumuzda da bu canlılarımızla ilgili kanunda belirtilen düzenleme ile bu işin tüm yetkisi ilgili büyükşehir belediyelerinde veya il-ilçe belediyelerindedir. Kayseri özeline gelecek olursak büyükşehir belediyemizin barınağı var, kedi barınma evi var. Buralarla ilgili belediyelerimiz de düzenlemelerini yapıp yeni barınakların da kurulması ile birlikte sokaktaki canlarımızı hiç değilse koruma altına alıyor. Çünkü bizim kontrol edemediğimiz bir popülasyon var sokakta ister istemez. Bunu da kanunun uygun gördüğü şekilde yakalanıp barınma evlerinde kısırlaştırılmaları, iç-dış parazit iğneleri ve kuduz aşıları ki kuduz toplum açısından çok önemli bir hastalıktır. Bu aşılar yapıldıktan sonra doğal ortamına tekrardan bırakılmasını kanun emrediyor. Biz canlının her türlü kanun çerçevesindeki uygulamalarını yaptık diyelim ama onun haricinde de sokakta bir kontrolsüz popülasyon olduğu zaman, ister istemez bu insanlarla da ilgili ve ya o canlıların sağlığıyla da ilgili bazen olumsuz durumlar olabiliyor ama barınma evlerimizin popülasyonu ne kadar artarsa veya orada şartları düzeltip 1 değil 2 tane olduğu zaman sokaktaki canlılarımızı daha rahat kontrol altına almış olacağız. Bunun için de burada en büyük görevler belediyelerimize düşmektedir” ifadelerini kullandı.