Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2024 yılını "Kalite Yılı" olarak belirleyerek, bu doğrultuda bir dizi kalite eğitim programı düzenlemiş durumda. Üniversite, kalite yönetim sistemi konularında uzmanlaşmış olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yakın iş birliği içinde çalışarak, akademik ve idari personeline nitelikli eğitimler sunmayı hedefliyor. Bu eğitimlerin amacı, sadece belge almak değil, aynı zamanda süreçleri tanımlamak, iyileştirmek ve kurum genelinde yaygınlaştırmak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2024 Yılını Kalite Yılı Belirledi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, bu konuda yapılan çalışmaları şu şekilde özetliyor: "Biz, 2024 yılını kalite yılı olarak ilan ettik ve Ocak ayından itibaren bu yönde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, Türk Standartları Enstitüsü gibi alanında öncü kuruluşlarla iş birliği yaparak deneyimlerinden faydalanmayı hedefledik. Eğitimlerimiz sırasında, kalite yönetim sistemi standartlarına uygun olarak süreçlerimizi iyileştirmeyi ve kurumsallaştırmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte, ISO 9001 belgesini alarak kalite süreçlerimizi dış denetimlere açmayı planlıyoruz."

Eğitimlerin içeriği, sadece kuramsal bilgi aktarmakla sınırlı değil; aynı zamanda katılımcıların süreçleri pratiğe dökerek özümsemelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış durumda. Akademik ve idari personelin yanı sıra, öğrencilerin de bu eğitimlerden faydalanması ve kalite kültürünü içselleştirmesi hedefleniyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bu kalite odaklı yaklaşımının, üniversitenin hizmet kalitesini artırmak, topluma daha fazla fayda sağlamak ve ulusal/uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmek için önemli bir adım olduğuna inanıyor. Bu çerçevede, eğitimlerin yanı sıra sürekli iyileştirme ve kalite kültürünün yerleştirilmesi sürecinin de önemli olduğunu vurguluyor.