Kayserili işletmecilerden İsrail ürünlerine boykot Kayserili işletmecilerden İsrail ürünlerine boykot

Kayseri Sağlık-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’i makamında ziyaret etti. Üniversitede görev yapan personelin özlük hakları ile ilgili taleplerini ileten yönetim kurulu üyeleri, gerekli çalışmanın yapılması için destek istediler.

Yapılan ziyaret ile ilgili bilgi veren Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde görev yapan arkadaşlarımızın döner sermaye, kadro ve iş yükü başta olmak üzere birtakım problemleri bulunmakta, bunların hepsini ilettik ve destek talep ettik” dedi.

Başkan Doğan taleplerini şöyle sıraladı;

“Üniversite hastanelerinde memur kadrosunda görev yapan arkadaşlarımızın “bilgisayar işletmeni kadrolarına” geçişlerinin sağlanması için yapılan çalışmaların bir an önce tamamlanması.

Hizmetli kadrosunda olup da şoför, aşçı, garson, büro personeli, sağlık teknisyen yardımcısı gibi farklı kadro unvanlarına haiz görevleri ifa eden arkadaşlarımızın kadro unvanlarının, görev yaptıkları unvanlara uygun olacak şekilde değiştirilmesinin sağlanması.

Erciyes üniversitesinde son yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile şef kadrolarına atanarak boşalan 6 (altı) kişilik memur kadrosuna aynı sınava katılan ve yedek olarak sınavda başarılı olan hizmetli kadrosundan arkadaşlarımızın atamalarının yapılması ve özlük haklarından faydalanmalarının sağlanması.

Hastanelerimizde çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımızın iş yükünün hafifletilmesi amacıyla hemşire ve diğer kadro unvanlarında sağlık çalışanı istihdamının sağlanması.

Hastanemizde görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının tamamı (büro personeli, şoför, aşçı, hastane hizmetlisi, sağlık teknisyeni yardımcısı ve benzeri) sabit ödeme üzerine döner sermaye ödemesinden kesinlikle faydalanamamaktadırlar. Döner sermaye ödeme sisteminin yeniden düzenlenerek bu haksızlığın giderilmesi sağlanmalıdır.

Hastanemizde görev yapan genel idari hizmetler grubu çalışanlarının (biyolog, kimyager, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant, röntgen teknisyeni ve teknikeri, anestezi teknisyeni ve teknikeri) sabit üzeri performans ödemeleri bazı birimlerde hiç ödenmezken bazı birimlerde ise çok düşük rakamlara tekâmül etmektedir. Hastanemiz de gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmakta olan arkadaşlarımıza yakışır döner sermaye ödemesinin sağlanması kurumumuzda iç barışı artıracak ve aidiyet duygusunun oluşmasına vesile olacaktır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının kurumuzda her yıl düzenli bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Bu çerçevede sadece hizmetli ve memur kadrolarını kapsayacak şekilde değil, aynı zamanda şoför, aşçı, büro personeli, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ile sağlık teknikeri ve hemşire kadrolarını da kapsayacak şekilde kadro ve unvanlarda kapsam genişletilmelidir.”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, iletilen konularla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ve çalışanların memnuniyetini sağlayacaklarını ifade etti.