2024 yılında henüz alım yapmayan PTT personel alımı konusunda büyük bir beklenti yarattı. 6 aylık süreçte herhangi bir alım yapmayan ve PTT personel alımı 2024 için büyük tarih belli oldu. Aylardan beri beklenen alımlar için temmuz sonunda ilanların açılacağı ve başvuruların alınarak işe alım süreçlerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Peki PTT personel alımı; gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi gibi kadrolarda gerçekleştirilecek. Peki PTT personel alım detayları neler? PTT personel alımı tarihi 2024 takvimi netlik kazandı mı?

Ptt Personel Alimi Tarihi 2024 (3)

PTT Personel Alımı Tarihi 2024 Takvimi

PTT’nin artan kargo operasyonları nedeniyle yoğunluk oluşması, iş ilanlarının da hızlanmasını sağladı. Geçtiğimiz yıl farklı kadrolarda alım yapan PTT bu yıl daha çok kargo bölümünde istihdam edilecek şekilde yerleştirmelerini yapacak. 2024 PTT personel alımı tarihleri önümüzdeki günlerde duyurulacak. Yapılan son açıklamalarda ise kadroların belirlendiği ve takvimin hazırlandığı ifade edildi. Temmuz ayı sonuna doğru yapılacak duyurunun ardından PTT işe alım süreci başlayacak. Ağustos ayı içerisinde işe alım süreçleri tamamlanacak. Eylül ayında ise yeni PTT personelleri görevine başlayacak.

Ptt Personel Alimi Tarihi 2024 (2)

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

PTT personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Genel olarak PTT personel alımı için aranan şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

Ptt Personel Alimi Tarihi 2024 (1)

PTT Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılacak?

Başvurular, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Açılacak iş ilanlarına doğrudan resmi site üzerinden başvuru yapacak adaylar, böylece alım süreçlerini de güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru tarihleri, her pozisyon için kontenjan bilgileri ve şartları ayrıntılı olarak paylaşılacak. İlanlardaki şartları taşıyanlar ise başvuru yaparak PTT’de çalışma şansı elde edebilecek.

Kaynak: Başkatip

Editör: Hakan Yılmaz