Mayıs ayının son günlerinde iş arayan vatandaşlar güncel personel alımı ilanları yakından takip ederken, PTT’nin personel alımı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu çerçevede, bu yıl PTT’nin personel alımı yapıp yapmayacağı ve personel alımı için genel şartlar araştırılıyor.

PTT Personel Alacak Mı?

2024 yılında PTT’nin personel alımı gerçekleştireceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen süreçlerde farklı kadrolarda ihtiyaçlar oluşması durumunda PTT’nin alımlara dair açıklamalar yapması bekleniyor.

Saglik Bakanligi Personel Alimi

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

PTT personel alımı için henüz resmi bir açıklama gelmezken, başvuru şartları da merak ediliyor. Önceki süreçlerdeki alımlarda gerçekleşen başvurular için şartlar şöyle:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

Editör: Ali Ölmez