Kentte bulunan bir otelde gerçekleştirilen eğitime Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen hâkimler katıldı. Eğitim programında katılımcılara; ‘Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK’nın 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar, taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar’ konu başlıklarında sunumlar yapılacak.

Eğitim programında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir; “Meslek içi eğitimlerimizden bir tanesini bugün Kayseri’de gerçekleştiriyoruz. Özellikle tapu iptali ve tescil davaları konusunu bugün ele alıyoruz. Bu bölgeden ve Türkiye’nin değişik illerinden 120 hakim şu an burada tapu iptali konusunda Yargıtay’ın ilgili daire başkanı ve ilgili üyelerinin konuya ilişkin açıklamalarını dinleyecekler. Umarım faydalı bir eğitim süreci olur. Biz bu meslek içi eğitimlerimizi önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde meslek içi eğitimlere ilişkinde yeni bir standart belirlenmesi noktasında da çalışmalarımızı kamuoyuna açacağız. Biliyorsunuz 24 bin hakim var. Adalet Akademisi olarak, onların eğitimi noktasında her zaman çalışıyoruz. Özellikle uzaktan eğitim sistemimiz çok aktif kullanılıyor. Bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 10 bin hakim ve savcı uzaktan eğitim aldı. Yani her hafta 2 günde 150-200 kişi uzaktan eğitimden faydalanıyor. Daha iyi bir yargı, daha iyi bir adalet sistemi ve güven duyulan bir adalet sistemi için eğitim programlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Togg’a nazar değdi Togg’a nazar değdi

Kayseri’den ve farklı bölgelerden 120 hakimin katıldığı eğitim 3 gün sürecek.