Melikgazi Belediyesi’nde cami temizliği Melikgazi Belediyesi’nde cami temizliği

 1994 yılında 158 şiirin yer aldığı ilk kitabı ’Gurbette Yılları’ yayın hayatına kazandıran şairimiz; birinci kitabının devamı niteliğinde olan ’Gurbette Yıllar 2’ kitabında da 100 şiiri bulunmaktadır. Şiirlerini içten, sevecen, yalın bir dille yazan Tornacı Ömerin doğa tasviri, hicivleri ve çileli bir ömrün serzenişleri, onun apayrı bir yönünü ortaya koymaktadır. Gurbette Yıllar 2 kitabının Develi’yi ve Develi’nin önemli şahsiyetlerini şiir dilinden merak eden okuyucularım için önemli bir eser niteliği taşıdığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Bu eserin yayına hazırlanmasında ve Develi Belediyesi Kültür Yayınlarımıza kazandırılmasında emeği geçen herkese, özellikle Aşık Birfani mahlasıyla şiirler yazan Tornacı Ömer Develioğlu Ağabeyimize teşekkür ediyor, sağlık ve hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.