1971 yılında Kayseri'de Dünya'ya gelen Murat Cahid Cıngı, Avrupa Birliği Siyasi Uzmanı'dır. Marmara Üniveristesi'nde yüksek lisans eiğitimini bilgisayar üzerine tamamlayan Cıngı, Boğaziçi ve Marmara Üniversiteleri'nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. İngilizce olarak hazırladığı doktora tezi, Türkçeye çevrildi ve kitap olarak basıldı. Murat Cahid cıngı ileri derece İngilizce ve Arapça bilir.