Kişisel veri güvenliğine dair her türlü teknolojik tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kişisel verileri koruma kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kişisel veri güvenliğini sağlamak için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi belediyemiz personellerine verildi. Eğitimde ayrıca kişisel veri konusunda temel hak ve ilkelerin neler olduğu, hangi durumların KVKK ihlali sonucunu doğurduğunu ve yaptırımların neler olduğu bilgileri de belediye personeline detaylıca aktarıldı. Kurumumuzun prestiji açısından hukuka uygun bir şekilde teknolojik tedbirleri almamız gerekiyor. Bu tedbirler doğru ve gerektiğinde güncel olmak zorunda. İtibar ve güven ile mahremiyetin sağlanması için kişisel verilerimizin korunması gerekiyor. Personellerimize yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin ardından hemşerilerimize verilen hizmetlerde, kanuna dair usullerin eksiksiz olarak uygulanacağına olan güvenim tamdır. Bu yararlı eğitimi bizlerle paylaşan uzmanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.