Türkiye’de mali tatil dönemi başladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren mali tatil 2024 takvimi açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayı itibariyle mali tatil yapacak mali yetkililer, bu tarihler arasında işlem yapamayacak.  Peki, mali tatil 2024’te ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek?

Mali Tatil 2024 Başlama Tarihi

Mali Tatil 2024 başlama tarihi 2 Temmuz. 2 Temmuz 2024 itibariyle başlayacak mali tatil, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca kapsam dahiline alınmıştır. Mali tatil döneminde yapılması gereken resmi işlemler, tebligat gibi detaylar ise bu tarihler gözetilerek uzatılmaktadır.

Mali Tatil 2024’te Ne Zaman Sona Erecek?

Mali tatil 20 Temmuz 2024 tarihi itibariyle sona erecek. 2 Temmuz’da başlayan mali tatil bu kapsamda 20 Temmuz’da sona ermiş olacak ve mali tatilin sürelere etkisi kapsamında işlemlere devam edilecek.

Mali Tatil 2024 (2)

Mali Tatil Kapsamındaki Beyannameler

Mali tatil kapsamındaki beyannameler mükellefler için merak konusu olmuş durumda. Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.  506 / 5510 Sayılı Kanun kapsamında Mali Tatil Kapsamına Giren Beyan, Bildirim ve Ödemeler şöyle;

 • İşyeri bildirgesi
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi
 • Aylık prim ve hizmet belgesi
 • İdari para cezasına itiraz ve ödemesi
 • Prim ödemesi
 • Resen hesaplanan prim borcuna itiraz
 • Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi
 • Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz
 • Prim borçlarının ertelenmesi talebi
 • Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz

Mali Tatil Kapsamında Olmayan Beyannameler

mali tatil kapsamında olmayan beyannameler ise şöyle;

 • Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi,
 • Özel İletişim Vergisi beyannamesi,
 • Şans Oyunları Vergisi beyannamesi,
 • Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tarh ve/veya Tahsil Edilen Vergi,
 • Resim ve Harçlar beyannamelerine İlişkin ödeme sürelerinin mali tatil kapsamında değildir.

Editör: Hakan Yılmaz