Yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin Ekim ayında başlayacağı üniversiteler için yurtların, eylül ayı ödemesi alması tepkilere neden oldu. 12 Eylül 23.59'da başvuruların son bulmasının ardından öğrenciler bir sorunla karşılaştı. Eylül ayı yurtları için ödeme yapacakları bilgisi verildi. KYK yurt ödemesini gerçekleştirmeyen öğrenciler için , 

"a) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar süre verilir. Ayın onunun resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.59’a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve onuncu gün ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir. "  açıklaması yapılması.

KYK YURT ÜCRETLERİ

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230 DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250 DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290 DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325 DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360 DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390 DEPOZİTO ÜCRETİ: 533