Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in talimatıyla MHP Kayseri Teşkilatlanmasında görev yapan 19 isim istifalarını sundu.

Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Kayseri Ticaret Odası’na (KTO) bağlı 15. Meslek Komitesi ve 29. Meslek Komitesi asil, yedek üye ile meclis asil ve yedek üyeliği seçimlerinin 11 Kasım’da yapılacağını duyurdu.

Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı

“Kayseri Ticaret Odasına bağlı 15. Meslek Komitesi açısından Meclis Üyeliği Asil ve Yedek Üyeliği ve Meslek Komitesi Yedek Üyeliği Seçimi ile ve 29. Meslek Komitesi Asil Yedek Üye ile Meclis Asil ve Yedek Üyeliği Seçimleri, 18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ile 19 Ocak 2005 gün ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsaların organ seçimleri hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda Başkanlığımız gözetim ve denetimi altında yapılacaktır.

1- Kayseri Ticaret Odasına bağlı 15. ve 29. Meslek Komitesi Boşalan Organ seçimleri başkanlığımızca uygun görülen sayıda sandık kurulunca, 11/11/2022 Cuma günü saat 10.00-16.00 saatleri arasında, Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda yapılacaktır.

2- Elektrik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan, Seçme ve Seçilme hakkına haiz olanları belirleyen 15 ve 29 Meslek Gruplarına ait üye listeleri 24/10/2022 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren 26.10.2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar üç iş günü, Ticaret Odası hizmet binasında askıya çıkartılacaktır.

3- Ticaret Odası 15. ve 29. meslek gruplarında üye olduğu halde, meslek grupları isim listelerinde, isim bulamayan veya herhangi bir nedenle eksik ve yanlışlıkla ilgili, vaki itirazların askı süresi içerisinde, Kayseri İdare ve Vergi Mahkemeleri Binası içerisinde 1. Katta yer alan Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı seçim müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

4- Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asil üye adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Meclis asil ve yedek üyesi adayları; aynı liste üzerinde meslek komitesi asil üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır. Tüzel kişiler meslek komitesi ile meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur.

5- Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

6-Oy verme sırasında, Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair (Mülga ibare: RG- 10/4/2021-31450) ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin (Ek ibare: RG- 10/4/2021-31450) veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında aslının ibrazı gerekir. İbraz edilen (Değişik ibare:RG-10/4/2021-31450) sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Oylar sicil tasdiknamesi ile kullanılacak ise; Sicil tasdiknamesinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana, ayrıca Sicil tasdiknamesinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçede belirtilen kişiye oy kullandırılır. Bu dilekçe sandık kurulu başkanına verilir. Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı Meslek Grupları üyelerine duyurulur.”