Eğitimlerin açılış programında konuşan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Baloğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatının AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi gibi temel hedefleri içerdiğini belirterek, bu hedeflere ulaşmanın temel araçlarından birisinin de Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması olduğunu söyledi.

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile devreye giren Emisyon Ticaret Sistemi’nin sanayicilere büyük sorumluluklar getirdiğini ifade eden Baloğlu, “Şimdilik demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum, elektrik ve hidrojen olmak üzere 6 sektör bu kapsam içerisinde. Avrupa Birliği, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması tüzüğünün 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren emisyonların hesaplanması ve raporlanması yükümlülüğüyle uygulamaya gireceğini ancak herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını duyurdu. 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren ise mali yükümlülüklerin devreye girdiği asıl uygulama dönemi başlayacak” dedi.

Kayseri’nin toplam ihracatının yarıya yakının Avrupa’ya yapıldığını açıklayan Baloğlu, “Buradan da görüleceği üzere çok önemli bir geçiş dönemi içiresindeyiz. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeli ve hazırlık yapmalıyız” diye konuştu.

Kayseri Barosu’ndan avukatlara yönelik saldırılara tepki Kayseri Barosu’ndan avukatlara yönelik saldırılara tepki

Kayseri Sanayi Odası olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması gibi konularda girişimlerde bulunmak ve bilgilendirmeler yapabilmek adına Oda bünyesinde “Yeşil Dönüşüm Ofisi” kurduklarını ve sanayicilerin hizmetine sunduklarını hatırlatan Baloğlu, KAYSO olarak bu süreçte uygulayacakları projelerle sanayicilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından TSE Baş Araştırmacı İlknur Kılıçı’nın sunumu ile eğitime geçildi. Kılıç, eğitim sonunda dileyen katılımcıların sınava girerek, başarılı olmaları durumunda uzmanlık belgesi alabilecekleri bilgisini verdi.