Kayseri'de gerçekleştirilen MUNOS24 programı, gençlerin Birleşmiş Milletler modellemesi aracılığıyla çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanmasını sağladı. Program, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Kapadokya Üniversitesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı (SÜGEP) Academy işbirliğiyle organize edildi.

Öğrenciler Model BM Toplantısında Buluştu

Kayseri Valiliği himayesinde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen MUNOS24 programı, 3-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Program kapsamında, Birleşmiş Milletler ülkelerini temsil eden komisyonlar, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapacak ve istişarelerde bulunacaklar. Konferans sonunda elde edilen çalışma raporları Bilim Danışma Kurulu'na sunulacak.

Katılımcıların çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkesine uygun davranışları teşvik etmek amacıyla, programda cam su mataraları ve porselen tabaklar kullanıldı. Ayrıca, belediyenin çevreye duyarlı elektrikli araçları ulaşım aracı olarak tercih edildi.