DİSK’e ve KESK’e bağlı sendika temsilcilikleri, Tüm Emekliler Sendikası, Hacı Bektaş-i Veli Derneği, çeşitli köy ve yöre dernekleri, İMO, CHP, EMEP ve Sol Partiden oluşan “Geçinemiyoruz İnisiyatifi” 11 Aralık Cumartesi günü 15.00’da Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yapacak.

AÇIKLAMAYA ÇAĞRI: ZAMLAR GERİ ALINSIN, ÜCRETLER YÜKSELTİLSİN!
İnisiyatif adına açıklamaya katılım çağrısı yapan DİSK temsilcisi Metin Atila, “Derinleşen ekonomik kriz, TL’nin döviz kuru karşısında yaşadığı değer kaybı büyüyor. Peş peşe gelen zamlar; işçi, memur, emekli, esnaf, çiftçi, öğrenci, kadın hepimizin belini büküyor. Bizler Kayseri’de “geçinemiyoruz inisiyatifi” adı altında bir araya geldik. Tüm Kayseri halkını da hayat pahalılığına dur demeye, zamların geri alınması ve insanca bir yaşam için sözünü söylemeye davet ediyoruz” dedi.

EĞİTİM SEN ÇAYCUMA’DA İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI
Eğitim Sen tarafından Çaycuma Cumhuriyet Meydanında imza standı açıldı.

KESK tarafından 18-19 Aralık’ta 4 ilde yapılacak bölge mitingleri öncesinde mali kayıpların telafi edilmesi, ek göstergenin 3600’e çıkarılması, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, temel tüketim maddelerinden alınan KDV’nin sıfırlanması gibi talepleri içeren imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyası kapsamında Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Çaycuma Cumhuriyet Meydanında imza standı açıldı. İmza kampanyası işyerlerinde de yürütülüyor.

TBMM Başkanlığına sunulacak imza kampanyasının metninde şu ifadelere yer verildi:

“Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini, kamu hizmetlerine bütçeden ayrılan payın artırılmasını; Mali kayıplarımızın; gerçek hayat pahalılığı ve yoksulluk sınırında yaşanan artış temel alınarak telafi edilmesini; Omuzlarımıza yıkılan vergi yükünün hafifletilmesini, gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini, tüketimden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını; Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV’nin sıfırlanmasını; Her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını; Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını; Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini, ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanmasını istiyoruz.”

200179