Bu Şehirde 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor! Bu Şehirde 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın önderliğinde son 3 yıl içerisinde 36 kitap ve 24 de dergi yayımlayarak, edebiyat dünyasına katkı sağlarken, havacılık tarihinin miladı olan Kayseri Uçak Fabrikası’nı anlatan kitabın basımını da gerçekleştirerek kente katkısını sürdürdü. Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi’nden (TOMTAŞ) 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne uzanan yolda hazırlanan Kayseri Uçak Fabrikası kitabını, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Altuncuoğlu’nun editörlüğünde, Uzman Hatice Özlem Özhan, Uzman Yağmur Hodancı ve Dr. Abdullah Erdoğan tarafından kaleme alındı. Bugüne kadar broşür veya küçük hacimli kitaplar halinde yayınlanan Kayseri Uçak Fabrikası hakkındaki bilgileri akademik anlamda daha geniş ölçekte ve bilimsel kriterlere uygun olarak yazılan kitap çalışması esnasında Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Savunma Bakanlığı ile diğer kurum arşiv ve kütüphanelerinden yararlanıldı. Kitabın birinci bölümünde Osmanlı Devleti’nde ve Milli Mücadele döneminde muharebelerde icra edilen havacılık faaliyetlerinin genel bir değerlendirmesi yapılırken, çalışmanın esasını teşkil eden ikinci bölümdeyse, Türkiye Cumhuriyeti’nde havacılık faaliyetleri, Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketiyle Kayseri Uçak Fabrikası’nın kuruluş ve gelişim evreleri ele alındı ve Atatürk’ün havacılığa bakışı, Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Kuşu, Türk Hava Sanayii kurma çalışmaları ayrıntılı bir şekilde incelendi. Çalışmanın esasını teşkil eden ikinci bölümde ise, Türkiye Cumhuriyeti’nde havacılık faaliyetleri, Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketiyle Kayseri Uçak Fabrikası’nın kuruluş ve gelişim evreleri ele alınıp, Atatürk’ün havacılığa bakışı, Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Kuşu, Türk Hava Sanayii kurma çalışmaları ayrıntılı bir şekilde incelendi. Ayrıca çalışmalarda konuyla ilgili Osmanlı Türkçesi ile yazılmış orijinal belgelere ulaşılırken, çevirisi yapılıp günümüz Türkçesi’ne aktarılarak metnin hazırlanmasında kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; kamuoyunca takdir toplayan Kayseri Uçak Fabrikası adlı eserin, ülkenin ve Kayseri’nin havacılık tarihine ışık tutacağını, kültür ve bilim dünyasına kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Büyükkılıç da “Dünden bugüne Kayseri Uçak Fabrikası, Türk savunma sanayisinin temelini oluşturmuş, kendinden sonraki çalışmalara ve projelere emsal olmuş, referans olmuş ve öncülük etmiştir. Akademik ve bilimsel anlamda tarihe ışık tutacak kitabımız hayırlı, uğurlu olsun” dedi.