Kayseri Şeker Fabrikası yönetiminden gördüğü "usülsüzlükler" nedeniyle istifa ettiğini açıklayan ve Çiftçi Hareket başlatan ekibin içerisinde mücadelesine devam eden Metin Demircan, Pancar Kooperetifi'nde merakla beklenen ve sayılı günler kalan genel kurul öncesi uyardı. 
İşte Demircan’ın yaptığı o açıklama: 

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 31/08/2022 Tarihli 69. Olağan Mali Genel Kurulunda Büyük Kaos. Bakanlar Kurulu 23/07/2009 Tarihinde 2009/15233 Sayılı BKK kararı ile bütün kooperatiflerde ortaklık paylarının 100 TL’ye çıkarılması için bir karar yayınladı. Bakanlar Kurulu Kararının üzerinden 13 yıl geçtikten sonra  tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan 31 Ağustos’taki genel kurulda mevcut yönetim çiftçi üzerindeki gücünün azaldığının farkına varması üzerine; genel kurula 7 gün kala 51.000 çiftçinin üyeliğini silerek yaklaşık 78.000 çiftçiden oluşan hazirun listesini “Kooperatifler Kanununun 27. maddesine ve çıkarılmaya İlişkin 16. maddesine kesin aykırılık teşkil edecek şekilde” 28.000’e düşürmüşlerdir. Kooperatifler Kanununun 27. maddesi açık bir şekilde kooperatife ortaklık paylarını ödemeyenlerin iki haklı ihtarla ortaklıktan düşürüleceklerini hüküm altına almıştır. Ancak aynı yasanın 16.maddesi açıkça; ve 1163 Sayılı Yasanın 16.Maddesi Bağlamında;

Madde 16 - (Değişik Fıkra Rgt: 25.10.1988 Rg No: 19970 Kanun No: 3476/4) (Kod 1) çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir. Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarılma kararları, kesinleşir.
(Eklenmiş Fıkra rgt: 25.10.1988 rg no: 19970 kanun no: 3476/4) haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.”

Tüfekle vurularak ağır yaralandı! Tüfekle vurularak ağır yaralandı!

Görüldüğü üzere, Kooperatifler Kanunun16. Maddesinin eklenmiş son fıkrasına açıkça aykırı işlem yapan kooperatif yöneticilerinin suç işlemeleri bir yana, oy kullanmaya gelen çiftçilerin dışarıda kalmalarına kasten sebebiyet vermek suretiyle, büyük bir olaylar zincirinin başlamasına sebebiyet vereceklerdir. Devletin bütün kurum ve kuruluşlarını göreve çağırıyoruz. Bu artık çiftçinin sorunu olmaktan çıkmıştır.