"Telefonla isimsiz bir bomba tehdidi aldık ve protokolleri takip ederek bölgenin bir kısmını tahliye etmeye başladık" dedi.