Düzenlenen etkinlikte Ulusal Öneme Haiz Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’nda yemleme çalışmaları yapıldı. Yapılan yemleme faaliyeti ile ağış kış şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olunurken sulak alanların insanlar ve canlılar için önemine de vurgu yapıldı.

 Biyoçeşitlilik açısından hayati bir öneme sahip olan sulak alanlar, kirli suları doğal yollarla temizleyerek doğal bir filtre görevi görmektedirler. Küresel iklim değişikliğine karşı bünyelerinde barındırdıkları karbon sayesinde kritik bir öneme sahip olan sulak alanlar ayrıca mandacılık, balıkçılık gibi faaliyetlere de imkan tanıdığından ülke ekonomilerine de azımsanmayacak bir katkı sağlarlar.