Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesi ile birlikte Türkiye'yi nelerin beklediği oldukça merak konusu. Seçim ekonomisi nedeniyle eklenecek yeni harcama kalemleri de dikkate alındığında yıl sonunda bütçe hedefinin çok üzerinde bir açığın ortaya çıkmasını muhtemel gören Bingöl, "Mayıs ayındaki bütçe verilerinde yaşanacak kısa süreli rahatlamaya aldanmamak gerekir" yorumunu yapıyor.

Bütçeyi gelirlerin toplandığı ve harcamaların yapıldığı bir havuza benzeten Bingöl, "Havuzun musluklarını sonuna kadar açıp, havuza yeni musluklar eklemişseniz, yani bol bol harcamışsanız, bunun telafisi için er ya da geç vergilerin artırılması kaçınılmazdır. Kısa dönemde borçlanma araçlarına başvurulsa da uzun dönemde sağlam finansman kaynağı olan vergiler gündeme gelecektir" ifadelerini kullanıyor.

Bingöl'e göre bu kapsamda önümüzdeki dönemde gündeme gelebilecek vergisel tedbirler şöyle:

-İletişim üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi oranlarında artış,

-Alkollü içecekler üzerindeki ÖTV kalemlerinde vergi artışları,

-Taşıtlar üzerindeki ÖTV oranlarının artırılması,

-Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardaki harç tutarının önemli düzeyde artırılması,

-Pek çok harç kaleminde artış yapılması,

Sözleşmede Bu Detaya Dikkat! Sözleşmede Bu Detaya Dikkat!

-Damga vergisi oran ve maktu tutarlarında artış,

-BSMV oran veya kapsamında bazı artışlar,

-Bir defaya mahsus Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi,

-Bir defaya mahsus Ek Gayrimenkul Vergisi,

-Ekonomik düzelme emareleri ile birlikte 1994 yılında 5 Nisan Paketi'nde yer alan türden ekonomik denge vergisi, Net Aktif vergisi ve benzeri vergilerin tek seferlik olarak hayata geçirilmesi,

-Trafik cezalarının daha yoğun uygulanması,

-Vergi denetimlerinin ve vergi incelemelerinin artırılması (özellikle matrah/vergi artırımı yapmayanlar için)

-Kurumlar vergisi oranının birkaç puan artırılması