Şahin, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Ergin Ulusoy ile birlikte, Türkiye’nin savunma sanayinde millileşme stratejisinin ekonomik ve politik boyutlarını ele alan bir akademik çalışma gerçekleştirmiştir.

Çalışma Türkiye’nin savunma sanayi yatırımlarının politik ve ekonomik etkilerini incelemekte olup Türk savunma sanayinin tarihine ve dünyadaki savunma harcamalarına odaklanmıştır.

Savunma sanayinin istihdam ve kalkınma üzerine etkileri, derinlemesine literatür araştırmalarıyla desteklenmiştir. İlgili çalışma, hakemli bir dergi olan Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi'nde (SOBBİAD) yayımlandı. 

6814Bb3E 7A70 4E8C 9Db5 E933C45631F9

Editör: Taner