7420 numaralı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Kasım 2022 tarihli 320008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunun 27. maddesinde 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’da düzenlemeye gidilerek geçici bir madde eklendi. Söz konusu geçici maddede şu hususlar yer alıyor: “(1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 01.10.2022 tarihinden önce borçlanan gerçek veya tüzel kişiler, 01.07.2023 tarihine kadar borçlarını ödemeleri ya da yapılandırmaları halinde Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki risk durumları kaldırılacak. Kamuoyunda sicil affı olarak nitelendirilen bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte esnaf ve sanatkârlar nefes alacak, kredi kullanmaları gerektiğinde herhangi bir engelle karşılaşmayacaklar.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, sicil affının yürürlüğe girmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Odakır; “Bir süredir bu konu hakkındaki gelişmeleri takip ediyorduk. Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına sicil affı konusundaki beklenti ve taleplerimizi de esnaf camiası olarak iletmiştik. Sağ olsunlar, gündeme alındı, TBMM’de de görüşülerek torba yasa çerçevesinde onaylanarak yürürlüğe girdi. Sicil affını çok önemsiyorduk. Sevindirici bir gelişme oldu. Esnafımız rahatlayacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına, bu konuda emeği geçen herkese esnaf ve sanatkârlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Bu kararın, uygulamanın esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.