Sağlık sistemi ve çalışma koşulları nedeniyle yurtdışında çalışmak için göç eden doktorların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türk Tabipler Birliği’nin yayınladığı son verilerle 2023'ün ilk üç ayında ‘iyi hal belgesi’ almak için 700 kişinin başvurduğunu açıklandı.

Geçen senenin ilk 3 ayında yurtdışına çıkmak için ‘iyi hal belgesi’ almak isteyen doktorların sayısı 567 idi. Dil kurslarındaki öğrencilerin ise büyük bir çoğunluğunu doktorlar oluşturuyor.

TTB, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Deprem bölgesinde görev alanlar başta olmak üzere, tüm meslektaşlarımızı tüketen ağır, güvensiz ve güvencesiz çalışma koşulları sona erdirilmelidir” sözleriyle konuya ilişkin açıklamasını bu cümlelerle yaptı.