Turistik amaçlarla ev kiralamada yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Artık ev sahiplerinin, binadaki tüm maliklerden izin alması zorunlu hale getirildi. İzin almadan kiraya verenlere ilk tespit sırasında 100 bin TL para cezası uygulanacak. Ardından ev sahiplerine, izin belgesini alması için 15 günlük bir süre verilecek. Bu süre içinde belge almayanlara ise 500 bin TL para cezası kesilecek ve ek olarak 15 günlük bir süre daha tanınacak.

Yeni Dönemde Ev Kiralama Kuralları

Turistik amaçlı kısa dönem kiralama konusunda önemli düzenlemeler yapıldı. Artık ev sahipleri, evlerini 100 günden az süreyle kiraya veriyorsa bu kısa dönem turizm amaçlı kiralama olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması faaliyetlerinin Düzenlenmesini Amaçlayan Yönetmelik, bu alanda net kurallar getiriyor. Yazlık kiralama için, site veya apartman sakinlerinin onayının alınması şart koşuluyor, bu da genellikle müstakil konutların tercih edilmesine neden oluyor. Ancak 100 günden fazla süreyle yapılan kiralamalar konut kiralama kapsamına giriyor ve bu durumda yazlık kiralama uygulamaları dışında değerlendiriliyor.

Kat Maliklerinin Onayı Noterden

Yeni düzenlemeye göre, konutlarda turistik kiralama yapabilmek için, kat maliklerinin onayını almak gerekiyor. Bu onayın geçerli olması için noter onaylı bir belgenin sunulması şart koşuluyor.

500 Bin Tl Ceza Yolda! Yasal Düzenlemeleri İhlal Edenlere Ağır Fatura Kesilecek!

İlan Siteleri İnceleniyor

Bakanlık, turizm sektöründe yaşanan izinsiz uygulamaları önlemek amacıyla ilan sitelerini yakından incelemeye aldı. Turizmciler, 2024 yılında izinsiz faaliyetlere devam ederlerse yüksek miktarda cezalarla karşılaşabilirler. Özellikle 100 gün altındaki kiralamalar için geçerli olan bu düzenlemede, ev sahipleri eğer izin almadan evlerini kiraya verirse ilk aşamada 100 bin TL, daha sonrasında ise 500 bin TL para cezası ödemek zorunda kalacaklar.