Modern bir üretim çiftliği olan Burpa Süt Ürünleri ile de iş birliği yaptıklarını dile getiren Yılmaz, “Yaptığımız iş birliği ile Gaziantep’te bulunan fabrikanın çatısına GES kurulumunu tamamladık. Bu çerçevede, firmaya 1984,48 kWp gücündeki güneş enerji santralinin kurulumunu yaptık. Bu projede, 395 Wp gücünde 5024 adet güneş paneli kullanıldı. Kurulan GES ile Burpa Süt Ürünleri çevreye verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu” dedi.

Firmaların her zaman yanındayız

Enerji verimliliğinin dünyanın korunmasında çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Yılmaz, her geçen gün artan dünya nüfusu ve sanayileşmenin, enerji kullanımının artmasına ve buna bağlı olarak daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulmasına neden olduğunu kaydetti.

Artan enerji ihtiyacının hem enerji verimliliğini hem de enerji tasarrufunu bir zorunluluk haline getirdiğini dile getiren Yılmaz, “Günümüzde temiz enerji kaynaklarına yönelim giderek artıyor. Bu konuda ülkeler adeta birbirleri ile yarışır hale geldi. Ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artıyor. Artık firmalar da güneş gibi doğa dostu bir kaynaktan daha fazla yararlanmak ve elektrik ihtiyacını karşılamak istiyor. Bu konuda firmaların her zaman yanındayız” diye konuştu.