Kocasinan İlçesi’nde faaliyete geçirilen Çocuk görüşme Merkezi’nin tanıtımında konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz; boşanma sürecinde yıpranan çocukların artık daha fazla yıpranmalarına mahal verilmeyeceğini söyledi. Demirgöz; "5.Yargı Paketiyle birlikte İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklik uyarınca; çocuk teslimi ve çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen kararlarının, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca adliyelerde kurulan ’Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’ tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştü. ’Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’ 4 Ağustos 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasal değişiklikle birlikte; bugüne kadar İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilen bu işlemler, artık çocuklar yararına dizayn edilen çocuk görüşme merkezlerinde uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirilecek, böylece boşanma süreci ve sonrasında yıpranan çocukların daha fazla yıpranmalarına mahal verilmeyecek" dedi.

Çocuk teslimi sürecinde uzman ve rehber öğretmenlerin görev alacağını ve kararın yerine getirilmesi sürecinde çocukların psikolojik durumlarının esas alınacağını aktaran Başsavcı Vekili Demirgöz; "Bu çerçevede Kayseri Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın iş birliği ile Kayseri Çocuk Görüşme Merkezimizi 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle faaliyete geçirdik. Faaliyete geçirmiş olduğumuz Çocuk Görüşme merkezimizle birlikte çocuklarımız artık icra yoluyla teslim edilmeyecek. Daha önceden çocuk teslimine ilişkin icra müdürlüklerine başvurarak bu yönde talepte bulunulması ve bunun için harç ve giderlerin yatırılması gerekiyordu. Çocuklar ebeveynlerin evinden icra memurları ve polis eşliğinde zorla alınabiliyordu. Bazen taraflar karşı karşıya gelmek durumunda kalıyor ve bu durum çocuklarında mağduriyetlerine sebebiyet veriyordu. Artık çocuklarımızın üstün menfaati gereği, çocuk teslimi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından ebeveynlerin kapısında değil Çocuk Görüşme Merkezimizde yapılacak. Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne ve babalar herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Çocuk teslimi sürecinde uzman ve rehber öğretmenler görev alacak, kararın yerine getirilmesi sürecinde çocukların psikolojik durumları esas alınacak ve her durumda çocuklarımızın üstün menfaati dikkate alınacaktır. Bu süreç içerisinde taraflarla iletişime geçilerek yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütüleceği hususunda taraflara rehberlik edilecek. Taraflara Aile Mahkemesince verilen kişisel ilişki kararına uymamaları halinde velayetin değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ve bu yaklaşımın aleyhe delil olarak kabul edileceği hatırlatılacak. Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerekmedikçe artık taraflar yüz yüze getirilmeyecek. Kayseri Çocuk Görüşme Merkezimizde çocukların anne ve babalarıyla kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüleceği gibi içerisinde çocuk oyun alanları, yetişkin bekleme odası, görüşme odası, bebek bakım odası gibi bölümler yer almaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın üstün yararına hizmet edecek olan Çocuk Görüşme Merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, faaliyete geçirilmesinde emeği geçen başta bakanımıza, Kayseri valimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve başsavcımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Taraflar kendileri istemedikçe ve çocuğun yararı gerektirmedikçe yüz yüze getirilmeyecek"

Çocuk teslim sürecinin nasıl işleyeceği ile ilgili de bilgiler veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz; "Ebeveynlerin ücretsiz olarak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze başvurması sonrasında; uzmanlarımız taraflarla iletişime geçerek; mahkeme kararı ve kararda belirtilen takvime uyma gerekliliği, uyulmaması halinde karşılaşa bilecekleri neticeleri açıklayacak. Teslim yükümlüsünden çocukla birlikte çocuk görüşme merkezine gelmesi istenecek. Hak sahibi de çocuk görüşme merkezine gelerek çocuğunu uzman veya öğretmenden teslim alacak. Aynı şekilde hak sahibinden de kişisel ilişki takviminin sonunda çocuğu görüşme merkezine getirerek teslim edecek. Taraflar kendileri istemedikçe ve çocuğun yararı gerektirmedikçe zorunlu haller dışında yüz yüze getirilmeyecek. Taraflara yaşanabilecek çekişmelerin kendileri ve özellikle çocukları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uzmanlar marifetiyle rehberlik edilecek. Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair taraflar arasındaki sorunların çözümünün sağlanabilmesi amacıyla uzmanlarımızın önerisiyle Aile Mahkemelerince çocuklar ve anne-babalar hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek. Farklı nedenlerle çocuğu göstermeme eğilimi ile karşılaşılır ise, taraflara velayetin değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ve bu yaklaşımın aleyhe delil olarak kabul edileceği, ayrıca şikayet üzerine 3 günden 10 güne kadar disiplin hapsi ile cezalandırılabileceği hatırlatılacak. Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair tüm izah ve açıklamaların olumlu karşılık bulmaması halinde ise görevlilerimizce teslim emri düzenlenerek ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilecek, tebliği rağmen teslim gerçekleşmezse şikayet üzerine belirtilen prosedür işletilecektir" ifadelerini kullandı.