Kanun vergi, sigorta, gümrük ve çeşitli kamu alacakları konusunda ödeme kolaylıkları başta olmak üzere şu başlıklarda önemli düzenlemeler içeriyor:
1 - Kamuya olan borçların yapılandırılması,
2 - Devam eden dava ve vergi incelemelerinin sonlandırılması,
3 - Gelir, kurumlar, KDV ve muhtasar ve kâr payı stopaj vergilerinde matrah artırımı,
4 - Kasa, ortak cari ve ilgili diğer hesaplara ilişkin düzeltme imkanı,
5 - Emtia ve demirbaş stoklarına ilişkin düzeltme imkanı,